Sejm przyjął ustawę „antyterrorystyczną”

Aktualizacja: 2016-06-10 2:16 pm

Ustawa „antyterrorystyczna” pokonała wszelkie wyboje na torze ekspresowej legislacji (jak wniosek o wysłuchanie publiczne w Sejmie, opór posłów opozycji, apel ponad 40 organizacji społecznych i  wysłuchanie obywatelskie) i dziś została przyjęta przez Sejm. W przyszłym tygodniu trafi do Senatu, a jeśli to tempo się utrzyma, w piątek będzie mógł ją podpisać Prezydent. Rządzący konsekwentnie ignorują wszelką krytykę, jak ognia unikając dyskusji o meritum, ignorując zaproszenia do rozmowy na temat kontrowersyjnych rozwiązań i apele o wysłuchanie argumentów. Natomiast robią wszystko, co w ich mocy, by zastraszyć krytyków antywolnościowych rozwiązań, nazywając ich obrońcami terrorystów i podsycając atmosferę strachu panującą po niedawnych zamachach w Paryżu czy Brukseli.

Największy sprzeciw budzą zawarte w ustawie przepisy umożliwiające prowadzenie bez zgody sądu kontroli operacyjnej (np. stosowanie podsłuchów) wobec cudzoziemców, blokowanie Internetu, poszerzenie dostępu służb do danych o obywatelach (poza zewnętrzną kontrolą nad działaniami służb) czy konieczność rejestrowania kart pre-paid. Panoptykon będzie apelował do Senatorów – a po przyjęciu ustawy przez Senat również do Prezydenta – o nieprzyjmowanie kontrowersyjnych rozwiązań.

Za: Fundacja Panoptykon (10.06.2016)

 


Więcej bezpieczeństwa, większa inwigilacja. Sejm przyjął ustawę antyterrorystyczną

Sejmowa większość przyjęła ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Wokół nowego prawa powstało wiele kontrowersji, opozycja zarzuca mu naruszanie praw obywatelskich.

Posłowie odrzucili wszystkie wnioski zgłoszone przez opozycję. Przyjęta została zaledwie jedna na 24 poprawki. Za uchwaleniem ustawy głosowało 249 posłów, 173 było przeciwnych, 10 wstrzymało się od głosu. „Zero tolerancji dla terrorystów” – podsumował ustawę poseł Jarosław Krajewski z PiS. Reprezentanci PO mówili raczej o państwie policyjnym, dyktaturze i inwigilacji. „Potraficie tylko wrzeszczeć i warcholić” – odpowiadał Maciej Wąsik z Kancelarii Premiera.

Posłowie Kukiz’15 wnioskowali o wprowadzenie do ustawy pojęcia incydentu o charakterze terrorystycznym, by np. zagubienie dokumentu tożsamości nie było traktowane jak zagrożenie terrorystyczne. PO i Nowoczesna domagały się sądowego nadzoru nad kontrolą operacyjną cudzoziemców.

Odpadły w głosowaniach także poprawki dotyczące usuwania odcisków palców, wizerunków twarzy cudzoziemców i ich profili DNA, gdy okażą się nieprzydatne i niezwiązane ze sprawą terrorystyczną; uzyskiwania zgody sądu przez szefa ABW na dostęp do danych wrażliwych – m.in. o pochodzeniu, poglądach politycznych, religii, przynależności związkowej, stanie zdrowia, nałogach czy życiu seksualnym.

Koordynacja polityki antyterrorystycznej w myśl nowego prawa należeć będzie do szefa ABW. Z kolei zwierzchnik resortu spraw wewnętrznych i administracji odpowiadać ma gotowość państwa na zaistnienie aktów terroru oraz reakcję na ewentualne zamachy. Rząd tłumaczy wprowadzenie ustawy chęcią poprawy efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego i poprawę bezpieczeństwa obywateli. 

RoM

rmf24.pl

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-06-10)

 


 

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=88050 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]