Komisja Europejska pozwała Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Aktualizacja: 2016-05-26 10:34 am

Zastrzeżenia KE dotyczą polskiego prawa dotyczącego bankowości oraz obrotu paliwami.

Zarzuty Komisji dotyczyły nieprowadzenia unijnej dyrektywy w dotyczącej systemów gwarancji depozytów z 2014 roku. Wzmacniała ona ochronę klientów banków. Dyrektywa miała być wdrożona do 3 lipca 2015 roku. Zarzuty dotyczą również polskich rozwiązań prawnych dotyczących ograniczeń importu biopaliw oraz surowców do ich produkowania.

Dyrektywa z 2014 roku podnosiła ochronę klientów, dzięki szybszym wypłatom oraz wymianie informacji. Wymagała wprowadzenia prefinansowania wszystkich systemów gwarancji depozytów, by mogły one zaspokoić potencjalne roszczenia wszyskich klientów.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego, za tę sprawę odpowiada Platforma Obywatelska: “Niestety nasi poprzednicy zaniedbali ten temat”. Dodał jednocześnie, że wdrożenie dyrektywy znajduje się już na ostatnim etapie. Jak dodaje: “Warto wspomnieć, że mamy w Polsce jeden z najsilniejszych w Europie bankowych funduszy gwarancyjnych, a dyrektywa zostanie przetransponowana z bardzo niewielkim opóźnieniem”.

W grudniu 2015 KE wysłała do Polski wzywawnie do wdrożenia dyrektywy w formie upomnienia. Jednak jak napisała komisja: “Ponieważ procedura legislacyjna w Polsce jeszcze się nie zakończyła i wciąż nie dokonano pełnej transpozycji nowych przepisów (…) skierowano sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Dodatkowo Komisja stwierdziła, że polskie prawo “nie jest w pełni zgodne z prawem UE” w sprawie import biopaliw. Jak wyjaśniała, handel paliwami może nastąpić jedynie wtedy, gdy istnieją szczegółowe wymogi dotyczące paliw. Polskie prawo nie wprowadziła takich wymogów dla importowanego hydrorafinowanego oleju roślinnego – biopaliwa. Oprócz tego zastrzeżenie Komisji budzi to, że polskie przepisy traktują lepiej podmioty kupujące surowce u polskich producentów, lub z niektórych krajów. Według KE: “Takie preferencyjne traktowanie stanowi dyskryminację producentów biopaliw i producentów surowców z innych krajów”.

kresy.pl / onet.pl / rp.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87710 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]