Nie dla globalnego podatku na rzecz ONZ. Nowy Porządek Świata za nasze pieniądze?

Aktualizacja: 2016-05-18 9:52 am

Najważniejsi urzędnicy ONZ zamierzają przedstawić podczas Szczytu Humanitarnego w Stambule projekt przymusowego opodatkowania pewnych „usług”, z których środki szłyby na działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym na promocję aborcji na świecie.

O wprowadzeniu globalnego podatku na rzecz ONZ mówi się od dawna. Taki postulat znalazł się m.in. w programie Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wcześniej propozycja podatku pojawiła się w Human Development Report 2011.

Urzędnicy ONZ chcą uniezależnić się od dobrowolnych składek poszczególnych państw – które w pewnych sytuacjach mogą wstrzymać darowizny – i zapewnić sobie stałe źródło dochodów.

Zgodnie z życzeniem wysokich urzędników ONZ należałoby opodatkować międzynarodowe transakcje finansowe, wszystkie wymiany walut i bilety lotnicze. ONZ naciska także na duże korporacje, by zgodziły się na zapłatę wyższych podatków, z których część środków trafiałby do ONZ.

Globalny podatek od transakcji finansowych przyniósłby biliony dolarów do budżetu ONZ. Jednak obywatele nie mieliby wpływu na to, w jaki sposób pozyskane środki byłyby wydawane. Biurokraci oenzetowscy przekonują, ze pieniądze poszłyby na cele humanitarne, a za takowy uznaje się… np. zabijanie nienarodzonych dzieci.

Amerykański think-tank, Catholic Family and Human Rights Institute (C-Fam) przygotował petycję przeciwstawiającą się nałożeniu nowych obciążeń podatkowych w celu sfinansowania działalności ONZ. Raport w tej sprawie ma być przedstawiony na forum ONZ i w parlamentach na całym świecie jeszcze w tym roku.

Choć propozycje podatków globalnych spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony rządu USA, coraz więcej polityków, naukowców, organizacji międzynarodowych i pozarządowych wspiera tę ideę. W 2004 roku prezydenci Brazylii, Francji i Chile zainicjowali działania na rzecz wprowadzenia globalnego podatku w celu sfinansowania rozwoju uboższych państw. Od tego czasu, przywódcy Hiszpanii, Niemiec, Algierii i RPA przyłączyli się do procesu. W 2005 r. grupa postulowała opodatkować bilety lotnicze, by pozyskane środki zasiliły globalny fundusz zdrowia.

Źródlo: c-fam.org., globalpolicy.org., AS

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87513 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]