Aktualizacja strony została wstrzymana

Rabin Icchak Josef: Nie-Żydzi nie powinni móc przebywać w Izraelu, chyba że jako służący

Według przywódcy Żydów Sefardyjskich Icchaka Josefa w Izraelu nie mogą mieszkać goje, którzy nie przestrzegają Praw Noego. Ci, którzy zdecydują się je przestrzegać mogą pozostać w kraju i służyć Żydom.

Izraelski sefardyjski rabin Icchak Josef stwierdził, że zgodnie z żydowskim nie przestrzegają siedmiu Praw Noego nie-Żydzi nie mogą mieszkać w Izraelu. Jeśli goj ich nie przestrzega to „powinniśmy go wysłać do Arabii Saudyjskiej”.  Rabin dodał też, że właśnie to zrobią Żydzi gdy nadejdzie odkupienie. 

Według rabina goje mogą tez przebywać w Państwie Żydowskim, gdyż na świecie nie pojawił się jeszcze mesjasz i władza żydowska nie jest jak na razie zbyt silna. 

Ci nie-Żydzi, którzy zaakceptują siedem Praw Noego mogą pozostać w Państwie Żydowskim. Będą pełnić rolę sług.

Siedem Praw Noego to moralny kodeks w którym zakazuje się bałwochwalstwa, bluźnierstwa, morderstw, rozwiązłości, kradzieży oraz okrucieństwa wobec zwierząt (zakaz spożywania mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia). Siódmym prawem jest sprawiedliwość czyli potrzeba zorganizowania sądownictwa, by wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie wcześniej opisanych praw. 

timesofisrael.com / kresy.pl

Za: Kresy.pl (30 marca 2016) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,bliski-wschod?zobacz/rabin-icchak-josef-nie-zydzi-nie-powinni-moc-przebywac-w-izraelu-chyba-ze-jako-sluzacy

Skip to content