Kto drażni agencję UE? Lekarze uznający homoseksualizm za chorobę. W tym gronie są Polacy

Aktualizacja: 2016-03-23 9:59 am

„Duża liczba” lekarzy w niektórych państwach członkowskich UE nadal uważa homoseksualizm za chorobę, w dodatku patologię – ubolewają autorzy najnowszego raportu Agencji Praw Podstawowych. Zdaniem unijnej instytucji, to właśnie nieodpowiedni stosunek medyków do sodomii i transseksualizmu, a także brak odpowiedniego przeszkolenia nauczycieli, by byli wyczuleni na „mowę nienawiści” ze względu na „orientację seksualną”,  są powodem zbyt wolnego upowszechnienia praw homoseksualistów i innych mniejszości seksualnych.  

– Z badań wynika, że nadal istnieje spora liczba pracowników służby zdrowia w wielu państwach członkowskich UE, którzy wierzą, iż osoby LGBT cierpią z powodu chorób patologicznych – żalił się Michael O’Flaherty z Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA).

Raport FRA wymienia: Bułgarię, Węgry, Włochy, Litwę, Polskę, Słowację i Rumunię jako te kraje UE, w których takie „nieporozumienie” jest najbardziej rozpowszechnione.

Autorzy opracowania sugeruję, że „negatywne postrzeganie lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych przez takie grupy zawodowe jak: lekarzy i politycy jest barierą, uniemożliwiającą starania na rzecz zakończenia dyskryminacji i wyeliminowania tzw. przestępstw z nienawiści”.

Evelyne Paradis związana z Agencją Praw Podstawowych uważa, że także w krajach Europy Zachodniej źle się dzieje, bo tamtejsi politycy „spoczęli na laurach w ostatnich latach, jeśli chodzi o prawa gejów”. Dodaje, że wciąż nieuregulowane są kwestie praw osób trans- i interseksualnych.

Raport został opracowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych w 2013 roku z ponad 1 tys. urzędników i specjalistów pracujących w zakresie rozwoju i wdrażania polityki, edukacji, opieki zdrowotnej i egzekwowania prawa w 19 państwach członkowskich UE.

„Wielu pracowników służby zdrowia – jak czytamy w opracowaniu – było ‘nieświadomych’ problemów zdrowotnych, które mogą mieć wpływ w szczególności na osoby LGBT.” Wyjaśniono, że właśnie przez coś takiego sodomici są dyskryminowani. Nie mają oni rzekomo zapewnionej odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Unia Europejska i państwa członkowskie nie doceniają potrzeby edukowania urzędników państwowych, aby mogli spełniać swoje zobowiązanie na jak najwyższym poziomie i by położyć kres cierpieniom osób LGBT – mówił O’Flaherty.

W raporcie uznano pozytywny wpływ wielu inicjatyw UE. Podkreślono także konieczność zwiększenia liczby szkoleń zawodowych zarówno dla lekarzy, jak i nauczycieli, policjantów oraz – przede wszystkim – urzędników państwowych, by ich „uwrażliwić na potrzeby osób LGBT”.

Postuluje się także opracowanie szczegółowych strategii upowszechniania praw sodomitów w poszczególnych krajach poprzez organizowanie imprez pro-homoseksualnych np. parad gejowskich, edukację seksualną od najmłodszych lat pod pretekstem walki z nienawiścią, częste szkolenia nauczycieli, zaangażowanie polityków w lansowanie praw mniejszości seksualnych, przedstawianie przychylnego obrazu tzw. wspólnoty LGBT w środkach masowego przekazu itp.

W przygotowaniu raportu dla unijnej agencji uczestniczyła organizacja ILGA-Europe, skupiająca „tęczowych” z całego świata.

Źródło: euractiv.com., AS.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-03-23)

 


 

Homoseksualizacja Stanów Zjednoczonych

O początkach rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych, naciskach na naukowców i usunięciu homoseksualizmu z listy zaburzeń seksualnych mówi w rozmowie z portalem PCh24.pl psycholog – doktor Paul Cameron.

Data publikacji: 2014-02-24 08:51

Źródo: PoloniaChristiana – pch24.pl

 


 

Tags: , , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86672 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]