Aktualizacja strony została wstrzymana

Posłowie za przejęciem przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Sejm opowiedział się za przejęciem przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wyższa izba parlamentu sprawowała pieczę nad Polonią od 1989 r.

W 2012 r. Platforma Obywatelska przekazała środki z budżetu na ten cel polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie powracają one do dyspozycji Senatu. W tegorocznej ustawie budżetowej przekazano do dyspozycji Senatu 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią.

Senator Jan Źaryn, członek senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, podkreśla, że przekazanie tej kompetencji do Senatu zwiększy zapewne prestiż izby. Dodał, że takie rozwiązanie apelowali już wcześniej Polacy ze wschodu.

– Było takie powszechne oczekiwanie, że wróci do Senatu ta kompetencja dotycząca rozdziału pieniędzy przeznaczonych na rozwój Polonii i na to wszystko, co dotyczy szczególnie bolączek Polaków na wschodzie. To jest pewne zobowiązanie, z jednej strony radość, bo czujemy, że Senat także jest izbą, bez wątpliwości, potrzebną – zaznaczył senator.

Środki w tym roku zostaną wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać już Senat.

RIRM

Za: Radio Maryja