Posłowie za przejęciem przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Aktualizacja: 2016-03-17 1:05 pm

Sejm opowiedział się za przejęciem przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wyższa izba parlamentu sprawowała pieczę nad Polonią od 1989 r.

W 2012 r. Platforma Obywatelska przekazała środki z budżetu na ten cel polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie powracają one do dyspozycji Senatu. W tegorocznej ustawie budżetowej przekazano do dyspozycji Senatu 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią.

Senator Jan Źaryn, członek senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, podkreśla, że przekazanie tej kompetencji do Senatu zwiększy zapewne prestiż izby. Dodał, że takie rozwiązanie apelowali już wcześniej Polacy ze wschodu.

– Było takie powszechne oczekiwanie, że wróci do Senatu ta kompetencja dotycząca rozdziału pieniędzy przeznaczonych na rozwój Polonii i na to wszystko, co dotyczy szczególnie bolączek Polaków na wschodzie. To jest pewne zobowiązanie, z jednej strony radość, bo czujemy, że Senat także jest izbą, bez wątpliwości, potrzebną – zaznaczył senator.

Środki w tym roku zostaną wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać już Senat.

RIRM

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86542 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]