Źywotność osobliwej tradycji – Stanisław Michalkiewicz

Aktualizacja: 2009-04-22 1:38 pm

W „Dziejach Apostolskich” (6.8.) czytamy, jak to w Jerozolimie odbyła się konferencja, wprawdzie nie międzynarodowa, ale multiterytorialna, poświęcona zagadnieniom teologicznym. Odbyła się ona z inicjatywy Libertynów, Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków i tych, co pochodzili z Cylicji i Azji – a więc chyba Cylicyjczyków i Azjatyków? – którzy stanęli do rozprawy z chrześcijańskim diakonem Szczepanem. Kiedy – jak relacjonuje Autor – nie mogli sobie ze Szczepanem dać rady przy pomocy argumentów „podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem”. Ten opis jest bardzo podobny do przebiegu konferencji na temat rasizmu, jaka pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych odbywa się w Genewie. Przemówieniu irańskiego prezydenta Ahmadineżada towarzyszyły wrzaski i tupanie, a na trybunę wdarła się grupa osobników udających sodomitów – a zresztą może i nie udawała – sprawiając wrażenie, jakby usiłowała zajść mówcę od tyłu. Okazuję się, że mimo upływu 2 tysięcy lat Libertyni, Cyrenejczycy, Aleksandryjczycy, Cylicyjczycy i Azjatykowie nie zmienili sposobu dyskutowania. Wygląda także na to, że z tego powodu nie ma co liczyć na żadna demokrację w stosunkach międzynarodowych. Demokracja bowiem opiera się na założeniu równości praw, natomiast w ostatnich 40 latach coraz wyraźniej zaznacza się podział na narody bardziej i mniej wartościowe. Jest to bardzo podobne do rasizmu, ale właśnie tego narody bardziej wartościowe nie chcą przyjąć do wiadomości. Naturalnie nasi przedstawiciele ze snobizmu podlizują się narodom bardziej wartościowym w nadziei, że pozwolą dołączyć do ich grona również nam, ale to są marzenia nieosiągalne.


Stanisław Michalkiewicz
Komentarz  ·  „Dziennik Polski” (Kraków)  ·  2009-04-22  |  www.michalkiewicz.pl

Stałe komentarze Stanisława Michalkiewicza ukazują się w „Dzienniku Polskim” (Kraków).


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=8650 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]