Łamy „Wyborczej” dla teologii, ale tylko tej uderzającej w dogmaty. Opublikowano apel Hansa Kunga

Teolog zajmujący się podważaniem dogmatu o nieomylności papieża, szwajcar Hans Küng, otrzymał w 1979 roku zakaz nauczania teologii katolickiej. Nie przeszkadza to jednak „Gazecie Wyborczej” w opublikowaniu jego apelu skierowanego do papieża Franciszka. W artykule przybliżającym sylwetkę Künga Jan Turnau pisze o podważającym naukę Kościoła jako o teologu „na pewno rzymskokatolickim”.

W swoich publikacjach tworzonych przez całe życie sędziwy Hans Küng atakuje nie tylko dogmat o nieomylności papieża, który uważa za największe zło odpowiedzialne za kryzys w Kościele. Teolog z zakazem nauczania wyjątkowo mocno zachęca do dyskusji nad rozwodami, kapłaństwem kobiet, sakramentami czy celibatem księży. Jest także wielkim orędownikiem ekumenizmu.

Istnienie dogmatu o papieskiej nieomylności Küng określa mianem „wątpliwego watykańskiego dziedzictwa minionych 150 lat”. Proponuje w zamian „rzucić na nie nowe światło w duchu Pisma Świętego i tradycji ekumenicznej”. Czym jest tradycja kościelna – wiadomo, czym zaś jest owa „tradycja ekumeniczna” – ciężko dociec.

Zdaniem kapłana „bezlitosny dogmatyzm (…) hamuje istotne postępu ruchu ekumenicznego”. Z kolei papież Franciszek ma być, w ocenie Künga, orędownikiem wpuszczenia do Kościoła „świeżego powietrza”. Uniemożliwia mu to opozycja.

„Napotyka zmasowany opór, jak choćby podczas ostatniego Światowego Synodu Biskupów w październiku 2015 roku. Nie łudźmy się: bez konstruktywnej „re-wizji” dogmatu o nieomylności rzeczywista odnowa nie będzie możliwa” – uważa Szwajcar.

„Od czasu Soboru Watykańskiego II tabu nieomylności – choć nie mówi się o niej wprost – uniemożliwiało wszystkie reformy, które wymagałyby jakiejś rewizji wcześniejszych ustaleń dogmatycznych” – dodaje Hans Küng, którego papież Jan Paweł II pozbawił prawa wykładania teologii katolickiej. We wstępie do piątego tomu swoich pism duchowny zwrócił się do papieża Franciszka z apelem o debatę nad dogmatem o nieomylności.

Mimo kościelnych zastrzeżeń wobec idei Künga, według „Gazety Wyborczej” „jest teologiem bardzo wybitnym. I na pewno rzymskokatolickim”. Zapewne gdyby Szwajcar nie uderzał w dogmatyczne filary Kościoła, jego apel do papieża Franciszka nie znalazłby miejsca w tym postępowym medium.

Michał Wałach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-03-09) | http://www.pch24.pl/lamy-wyborczej-dla-teologii--ale-tylko-tej-uderzajacej-w-dogmaty--opublikowano-apel-hansa-kunga,41751,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content