Zaczął obowiązywać dekret ws. wystąpień z Kościoła i powrotu

Zaczął obowiązywać dekret Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła i powrotu do jego wspólnoty. Zgodnie z procedurą, aby oświadczenie dotyczące apostazji mogło być uznane za skuteczne, musi być wyrażone przez osobę pełnoletnią, zdolną do czynności prawnych oraz „w sposób świadomy i wolny”.

Ma ona złożyć je osobiście w formie pisemnej u proboszcza swego miejsca zamieszkania. Podczas spotkania kapłan powinien poinformować o konsekwencjach prawnych wynikających ze złożenia oświadczenia o woli wystąpienia z Kościoła, przede wszystkim o zaciąganej karze ekskomuniki latae sententiae. Skutkiem tego odstępca nie może być np. chrzestnym, świadkiem bierzmowania czy zawarcia małżeństwa. Apostata nie ma też prawa do kościelnego pogrzebu.

Pomimo apostazji, ze względu na niezniszczalny charakter sakramentu chrztu, odstępca ma możliwość powrotu do wspólnoty Kościoła. Odpowiednią pisemną prośbę winien złożyć przed proboszczem swego miejsca zamieszkania. Jeśli kapłan uzna, że taka osoba jest gotowa do powrotu do życia sakramentalnego, zwraca się w jej imieniu do biskupa miejsca, który decyduje o uwolnieniu z ciążącej kary ekskomuniki.

R. Łączny, KAI/ rv

 

Za: Radio Watykańskie (23/02/2016) | http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/23/zacz%C4%85%C5%82_obowi%C4%85zywa%C4%87_dekret_ws_wyst%C4%85pie%C5%84_z_ko%C5%9Bcio%C5%82a_i_powrotu/1210683

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content