W NASA panuje ostra cenzura religijna. Ani słowa o Panu Bogu

Aktualizacja: 2016-02-21 6:34 pm

Kierownictwo NASA, czyli Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w Houston wprowadziło cenzurę religijną. Pracownikom agencji zakazano m.in. wspominania imienia Pana Jezusa, a także prowadzenia rozmów na tematy religijne. Dotychczas rozmowy takie najczęściej dotyczyły istnienia Boga.

Zarząd Centrum Badań Kosmosu zabronił pracownikom m.in. wymieniania imienia Bożego w wewnętrznym, firmowym biuletynie wydawanym przez „Klub Służby i Dziękczynienia”. Jego członkowie to pracownicy NASA, którzy w czasie przerw w pracy spotykają się, aby dyskutować i rozmawiać na tematy związane z duchowością.

– Wszystko to o tyle smutne i zaskakujące, że NASA w swojej historii może się poszczycić obroną wartości chrześcijańskich i prawa jednostki do wolności religijnej. To NASA swego czasu broniła w sądzie i domagała się, aby jej pracownicy mogli w czasie lotu ma księżyc czytać fragmenty Biblii o stworzeniu świata. To tradycje, które w dzisiejszych czasach powinny być szczególnie szanowane – stwierdził Jeremy Gese, z Instytutu Praw Obywatelskich.

Instytut Praw Człowieka stanu Teksas wspólnie z kancelarią prawniczą „Fish & Richardson”, w imieniu „Klubu Służby i Dziękczynienia” wystąpili z oficjalnym protestem przeciwko stosowaniu cenzury religijnej w NASA.

W wystosowanym piśmie zwracają uwagę m.in. na to, że zachowanie kierownictwa NASA narusza konstytucję USA i pozostaje w głębokiej sprzeczności z pierwszą do niej poprawką. Nie daje ona żadnych praw zarządowi NASA do ograniczania swobód religijnych w tej istniejącej już 58 lat zasłużonej instytucji naukowej.

Źródło: www.sedmitza.ru

ChS

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=85968 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]