Oenzetowski raport bez klarownej definicji rodziny. Zgodnie z oczekiwaniami homolobby

Aktualizacja: 2016-02-3 10:24 am

Autorzy raportu ONZ poświęconego ochronie rodziny stwierdzają, że w prawie międzynarodowym „nie ma definicji rodziny”, dlatego należy ją rozumieć w jak najszerszym znaczeniu. Dokument opublikowano tuż przed kolejną sesją Rady Praw Człowieka ONZ.

Autorzy raportu powołują się na przepisy niektórych państw, które zrównały związki homoseksualne z tradycyjnie rozumianymi małżeństwami, twierdząc, że w związku z tym „rodzina” powinna być szeroko definiowana.

Twórcy opracowania, analizujący róże porządki prawne, stwierdzili, że chociaż „normy międzynarodowe nie definiują dokładnie pojęcia rodziny”, to jednak Deklaracja Praw Człowieka stwierdza, że rodzina to „podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko dla rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dla dzieci”. Mimo takiego stwierdzenia, raport zaleca, by w celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom, uznać za rodzinę także… „tradycyjne i nowoczesne rozwiązania środowiskowe”.

Raport spotkał się z ostrą krytyką wielu organizacji akredytowanych przy ONZ. Latem ub. roku Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję wzywającą państwa do podjęcia konkretnych kroków w celu ochrony rodziny, rozumianej jako „naturalnej i podstawowej komórki społeczeństwa”. Autorzy rezolucji stwierdzali, że rodzina jest „naturalnym środowiskiem dla rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci”, i podczas gdy państwo jest odpowiedzialne za ochronę praw człowieka wszystkich obywateli, „rodzina jest podstawową komórką odpowiedzialną za pielęgnowanie i ochronę dzieci”.

W następstwie rezolucji pracownicy Biura Rady Praw Człowieka zostali zobowiązani do przedstawienia raportu o stanie rodziny na całym świecie. Organizacje pro-aborcyjne i pro-homoseksualne starały się zablokować dalsze prace nad raportem, który nie uwzględniałby ich postulatów, tj. rodziny obejmującej także związek sodomitów, rodziny niepełne czy „inne alternatywne formy rodziny” itp. Obecny raport Biura Rady Praw Człowieka uwzględnia uwagi tych grup.

Źródło: c-fam.com, AS.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=85564 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]