Największy polski bank zrezygnował z usług Standard&Poor

Aktualizacja: 2016-01-19 3:45 pm

Będący spółką Skarbu Państwa bank PKO BP rozwiązał umowę z amerykańską agencją ratingową, która niespodziewanie obniżył oceny wiarygodności kredytowej Polski.

Największy polski bank tłumaczy swoje działania “ograniczeniami planów emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych”. S&P już dziś wycofała swoje oceny banku, któremu nadawała ratingi od września 2012 r. w związku z emisją pakietu obligacji. 

“Rozwiązanie umowy było uzasadnione faktem, że bieżąca struktura bilansu banku i związane z nią plany w zakresie pozyskiwania finansowania średnio i długoterminowego przewidują emisje obligacji przede wszystkim na rynku krajowym oraz europejskim (głównie w euro). W związku z tym posiadanie płatnych ocen ratingowych od jednej agencji ratingowej jest wystarczające do realizacji planów finansowych. Istotną przesłanką do rozwiązania umowy z agencją ratingową Standard&Poor’s w 2015 r. była także konieczność ograniczania kosztów działalności banku, która jest szczególnie istotna w środowisku niskich stóp procentowych oraz zmian w otoczeniu regulacyjny” – Bankier.pl cytuje komunikat PKO BP.

Władze Banku podjęły decyzję o zerwaniu współpracy z S&P 17 stycznia. Dwa dni wcześniej agencja ta obniżyła ratin Polski z A- do BBB+, czyli dający negatywną perspektywę dla wiarygodności kredytowej naszego państwa. Polskie władze i wielu ekspoertów uznało tę decyzję za motywowaną politycznie.

bankier.pl/kresy.pl

Za: Kresy.pl (19 stycznia 2016)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=85305 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]