Wiadomo już, czym mają być „media narodowe”. Szykuje się ogromna zmiana

Sejm przegłosował kilka dni temu nowelizację ustawy o mediach publicznych, która pozwala rządowi zmienić szefów TVP i Polskiego Radia. Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało nowelę jako projekt przejściowy, zanim zostaną zakończone prace nad powołaniem „mediów narodowych” – którego to założenia podano właśnie do wiadomości publicznej.

Mediami narodowymi określane będą Polska Agencja Prasowa oraz Telewizja Polska, Polskie Radio i 17 rozgłośni regionalnych. Media te przestaną także być spółkami prawa handlowego, a staną się „państwowymi osobami prawnymi” zarządzanymi przez dyrektorów, będących jednocześnie redaktorami naczelnymi.

Po trzech miesiącach od wejścia w życie ustawy wygasną umowy z zatrudnionymi w mediach pracownikami – w pierwszym kwartale 2016 roku dyrektorzy mają ocenić „zasadność utrzymania dotychczasowych stanowisk pracy i przydatność osób je zajmujących”.

Jak donosi portal wPolityce.pl, zadaniem mediów narodowych ma być „kultywowanie tradycji narodowych oraz wartości patriotycznych i humanistycznych, przyczynianie się do zaspokajania duchowych potrzeb słuchaczy i widzów, rozbudzanie i zaspokajanie ich wszechstronnych zainteresowań, upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej, popularyzowanie różnych form obywatelskiej aktywności, ułatwianie dostępu do obiektywnej informacji oraz tworzenie warunków pluralistycznej debaty o sprawach publicznych – przez oferowanie społeczeństwu i jego poszczególnym częściom zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki z zachowaniem bezstronności, pluralizmu, niezależności i wysokiej jakości”.

W projekcie zachowano również zapis dotychczasowej ustawy medialnej stanowiący, że media narodowe „respektują chrześcijański system wartości, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki”.

Nowymi mediami zarządzać ma Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm, Senat i Prezydenta na 6-letnią kadencję. Członkowie Rady będą otrzymywali diety w wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. To właśnie RMN ma decydować o obsadzie stanowisk kierowniczych w mediach. Ale w redakcjach działać mają również społeczne rady programowe – członków będą mogły zgłaszać „stowarzyszenia twórcze, organizacje pożytku publicznego, Kościół katolicki i inne kościoły oraz związki wyznaniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje rolników, szkoły wyższe, PAN” – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, jak czytamy na stronie wPolityce.pl.

Za przygotowany w ministerstwie kultury projekt ustawy odpowiada Jacek Kurski. To o tym polityku spekuluje się od kilku dni, że ma zostać nowym prezesem Telewizji Polskiej. 

Źródło: wPolityce.pl

kra

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-01-05) | http://www.pch24.pl/wiadomo-juz--czym-maja-byc-media-narodowe--szykuje-sie-ogromna-zmiana,40365,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content