Nieważne, czy Ukraina odda nam 4 mld złotych – wysoki urzędnik PiS-owskiego MSZ

Aktualizacja: 2016-01-4 9:34 am

Przemysław Źurawski vel Grajewski, członek Gabinetu Politycznego ministra spraw zagranicznych z ramienia PiS, uważa, iż nie należy zwracać uwagi na to, czy Ukraina odda 4 miliardy złotych, które otrzyma od Polski w ramach otwarcia linii kredytowej.

Wypowiedź Przemysława Źurawskiego vel Grajewskiego, który bagatelizował kwestię zwrotu przez Ukrainę 4 miliardów złotych, padła w toku dyskusji na portalu społecznościowym Facebook. Na profilu członka Gabinetu Politycznego ministra spraw zaganicznych Witolda Waszczykowskiego (PiS) wywiązała się dyskusja na temat udzielonego Ukrainie kredytu:

“Powstrzymywanie Rosji musi kosztować. Odda, nie odda – warto zainwestować” – pisze Źurawski vel Grajewski.

Z kolei w innej części dyskusji wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprzeczył, by państwo ukraińskie przejęło kiedykolwiek część polskich ziem lub mienia. Według Źurawskiego vel Grajewskiego polskie Ziemie Południowo-Wschodnie zagarnęła nie sowiecka Ukraina, a Rosja:

“Nic mi nie wiadomo, by państwo ukraińskie zagarnęło jakiekolwiek ziemie czy majątek Rzeczypospolitej czy to w 1939 czy kiedykolwiek indziej. Zawsze czyniło to imperium rosyjskie” – pisze Źurawski vel Grajewski.

Facebook.com / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (04 stycznia 2016)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=85032 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]