PiS przeciwko przywilejom dla ślązakowców

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, PiS nie zgodzi się uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy ws. uznania „Ślązaków” za mniejszość etniczną taką jak m.in. Romowie i Tatarzy. Projekt forsował głównie Ruch Autonomii Śląska i środowiska sympatyzujące z ruchem ślązakowskim, akcentującym odrębność części Ślązaków od polskości .

Według dziennika, uniemożliwi to m.in. wprowadzenie na Górnym Śląsku „dwujęzycznych” nazw ulic, a także ustanowienie gwary śląskiej, uważanej przez ślazakowców za odrębny język, jako oficjalnego obok polskiego „języka” urzędowego.

Inicjatorem projektu ustawy jest Rada Górnośląska, w której dominują ugrupowania związane z ruchem ślązakowskim, roszczące sobie prawo do występowania w imieniu wszystkich Ślązaków. Latem ubiegłego roku do Sejmu wpłynął wniosek w tej sprawie, podpisany przez 140 tys. osób.

Pełnomocnik komitetu inicjatywy Jacek Tomaszewski, a zarazem wiceszef jednego z katowickich kół Ruchu Autonomii Śląska twierdzi w rozmowie z „Rz”, że „uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną przede wszystkim pozwoliłoby pozyskiwać więcej pieniędzy na inicjatywy kulturalne”. Jego zdaniem, bez dodatkowych pieniędzy kultura śląska i „język śląski” będą ginąć. Tłumaczy również, że uznanie tzw. śląskiej mniejszości etnicznej dałoby ślązak owcom prawo do zrzeszenia się.

Rp.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (22 grudnia 2015)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content