Parlament Europejski znów zaleca zrównanie związków LGBTI z małżeństwami!

Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wyraża przekonanie, że „prawa podstawowe osób LGBTI” będą lepiej przestrzegane, jeżeli umożliwi się im zawierania zarejestrowanych związków partnerskich lub małżeństw! Rezolucja została przyjęta niespełna tydzień po ogłoszeniu planu działań Komisji Europejskiej na rzecz „tęczowego” lobby!

Na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu w czwartek, 17 grudnia, posłowie przyjęli sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie. Część postanowień zawiera rozwiązania wykraczające daleko poza kompetencje UE oraz raportującej Komisji, ale to – jak się okazuje – eurokratom nie przeszkadza.

Największe kontrowersje budzi promowanie „równości” homoseksualistów, biseksualistów, osób transgenderowych oraz hermafrodytów (LGBTI). O eksterminacji chrześcijan autorzy sprawozdania oczywiście milczą. Wzywają za to do poszerzenia definicji dyskryminacji w odniesieniu do grup LGBTI (§37), szczególnie o przestępstwa z nienawiści z powodu orientacji seksualnej (§48).

Zapisy rezolucji promują ideologię gender oraz koncepcję przemocy warunkowanej płcią (gender-based violence; §100). Przyjęta rezolucja wyraża przekonanie, że najlepszą drogą do zwiększenia poziomu przestrzegania „równości” grup LGBTI jest umożliwienie im zawierania związku partnerskiego lub „małżeństwa” (§92).

Ustalanie tego, czym jest małżeństwo, leży poza kompetencjami Unii Europejskiej. Naciskając na wprowadzenie homozwiązków Parlament i Komisja naruszają zasady, na których Unia ma się opierać. W tym po raz kolejny – zasadę pomocniczości.

Źródło: ordoiuris.pl

mat

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-12-21 ) | http://www.pch24.pl/parlament-europejski-znow-zaleca-zrownanie-zwiazkow-lgbti-z-malzenstwami-,40106,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content