ONZ: Watykan powinien być bardziej „kolorowy” i… „genderowy”

Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała Watykan do wprowadzenia większej różnorodności etnicznej na poziomie kierowniczym. Niezależnie od ostatnich kreacji kardynalskich, etniczne mniejszości są w ocenie ONZ wciąż zbyt mało obecne na kierowniczych i decyzyjnych stanowiskach Kościoła.

Swoje stanowisk ONZ przedstawiła w dokumencie opublikowanym w piątek w Genewie. Odpowiada za niego Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej. Obok wprowadzenia „różnorodności etnicznej” na poziomie kierowniczym w Kościele, ONZ domaga się także ostrzejszego zwalczania rasizmu wśród kleryków.

Komitet docenia działania podejmowane przez Ojca Świętego, prowadzące do większego docenienia jakoby dyskryminowanych wcześniej grup etnicznych. Istotne są też „liczne i pełne wyrazu oświadczenia papieża potępiające rasizm”, a także jego apele o tolerancję, wspieranie uchodźców oraz imigrantów. ONZ szanuje też nieustanną pracę papieskich rad, Iustitia et Pax oraz rady Kultury, a także Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Oenzetowski komitet oczekuje, że Stolica Apostolska w swojej walce przeciwko dyskryminacji uwzględni także kwestie genderowe. Watykan miałby też zintensyfikować dialog z miejscowymi ludami na całym świecie, choć, co podkreśla ONZ, obecne inicjatywy w tym względzie są godne pochwały. Komitet ma też wątpliwości co do roli papiestwa w kolonizacji Ameryki Łacińskiej rozpoczętej przed pięciuset laty.

Komitet ostrzega, że przy realizacji wymienionych celów moralny autorytet Kościoła może zostać pogrzebany, jeżeli ze strony katolickich duchownych zachodzić będą przypadki dyskryminacji rasowej. ONZ sądzi, że Watykan powinien rozszerzyć wewnątrzkościelne prawa antydyskryminacyjne a także odpowiednie podstawy prawnokarne. Należy też poprawić sytuację ofiar dyskryminacji i zdjąć z nich częściowo ciężar dowodu.

Stolica Apostolska ma przedstawić podjęte przez siebie kroki przeciwko dyskryminacji do maja 2018 roku.

Źródło: katholisch.de

Pach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-12-15) | http://www.pch24.pl/onz--watykan-powinien-byc-bardziej-kolorowy-i-genderowy,39983,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content