Parlament Iraku przyjął prawo islamizujące… dzieci. Co z konstytucją?

27 października iracki parlament przyjął projekt ustawy zgodnie z którą w przypadku konwersji ojca na islam bądź małżeństwa chrześcijanki z muzułmaninem dzieci… muszą przyjąć islam. Po zakończonym głosowania przedstawiciele wszystkich mniejszości religijnych na znak protestu opuścili parlament.

Zgodnie z art. 26 przyjętej ustawy, „dzieci będą przestrzegać religii rodzica nawróconego na islam”. Jeśli wyznająca wiarę w Chrystusa wdowa wyjdzie za mąż za mahometanina, jej dzieci będą zobowiązane prawnie do wyznawania islamu.

Z projektem ustawy walczyli przedstawiciele wszystkich mniejszości religijnych w Iraku, w tym chrześcijanie, jazydzi, mandaici, bahaici i jarsanici. Na próżno. Projekt został przegłosowany. Nie muzułmanie na znak protestu opuścili salę obrad.

W związku ze skandalicznym prawem dojdzie do spotkania patriarchy Louisa Raphaela I Sako (chaldejskiego patriarchy Babilonu) z prezydentem Fouadem Masoumim. Głowa państwa uznaje, że prawo… łamie kilka zapisów konstytucji. Twierdzi, że wypracuje „realistyczne rozwiązanie” tego problemu.

źródło: aina.org

mat

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2015-11-13)

 


 

Irak: protest przeciwko islamizacji nieletnich

Iraccy chrześcijanie zaprotestowali przeciwko prawu o przynależności religijnej nieletnich. Wraz z przedstawicielami irackiej sceny politycznej, organizacji obywatelskich, a także innych wyznań wyrazili sprzeciw wobec nowej ustawy, według której dzieci automatycznie stają się muzułmanami, jeśli nawet tylko jedno z rodziców przejdzie z jakiejkolwiek religii na islam.

Inicjatorem manifestacji zorganizowanej przed chaldejskim kościołem św. Jerzego w Bagdadzie był patriarcha Louis Raphaël I Sako. W oficjalnej deklaracji zwierzchnik katolików obrządku chaldejskiego podkreślił, że nowe prawo „zagraża jedności między różnymi wspólnotami tworzącymi naród iracki”. Wskazał ponadto, że jest ono sprzeczne z iracką konstytucją, gwarantującą ochronę każdego obywatela przed wszelką dyskryminacją. Przypomniał, że nie zgadza się też z nauczaniem Koranu, który jest przeciwny przymusowi w kwestiach dotyczących religii.

Chaldejski patriarcha wystosował również apel do prezydenta Iraku, by parlament wniósł poprawki do wspomnianej ustawy. Zapowiedział, że w przeciwnym razie odwoła się do międzynarodowych instancji broniących praw człowieka.

auk / rv

Za: Radio Watykańskie (12/11/2015)

 


 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content