Aktualizacja strony została wstrzymana

Trzy ważne książki

Bycie katolikiem w naszych czasach nie jest rzeczą łatwą. Nie chodzi bynajmniej o prześladowania fizyczne, których w naszej części świata na szczęście już nie ma. Cechą naszej epoki jest za to zamęt duchowy, któremu niestety ulega również Kościół katolicki. Zwłaszcza od ostatniego Soboru wśród hierarchów, duchownych i zwykłych wiernych brakuje teologicznej jednoznaczności, poglądy prawowierne mieszają się z heretyckimi, a „dialog” z laickim światem coraz częściej oznacza akceptację pogańskich reguł tego świata.

W tej sytuacji szczególnie ważne jest umacnianie prawdziwej wiary wśród tych katolików, którzy jeszcze nie utracili łaski Bożej i nie ulegli destrukcyjnym podszeptom środowisk wrogich Kościołowi. To umacnianie może nastąpić głównie poprzez dobrą lekturę. A dobra lektura to taka, do której można mieć pełne zaufanie. Niestety, współcześni autorzy, nawet ci związani z hierarchią kościelną, nie zawsze na takie zaufanie zasługują. Sięgając po współczesną książkę katolicką nigdy nie mamy pewności, co w niej znajdziemy. Dlatego lepiej sięgać po autorów dawnych, co do których takich wątpliwości nie ma i nigdy nie było.

Dzięki niestrudzonemu wydawcy z Rzeszowa, panu Józefowi Jakubowskiemu, od kilku lat funkcjonuje Wydawnictwo Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Oficyna to niewielka, lecz ogromna duchem, bo przywracająca do publicznego obiegu dzieła, których dzisiejszemu Kościołowi tak bardzo brakuje. Nie tylko więc z czystym sumieniem, ale i z ogromną radością mogę polecić trzy najnowsze pozycje rzeszowskiego wydawnictwa.

Pierwsza to „Czytania duchowe o Najświętszej Maryi Pannie” autorstwa świętego biskupa Pelczara (1842-1924). Po raz pierwszy praca ta ukazała się w roku 1904, po raz drugi – 20 lat później. Wydanie trzecie zawiera ten sam tekst, choć uwspółcześniony językowo, by ułatwić odbiór dzisiejszemu czytelnikowi. W 43 rozdziałach wielki biskup przemyski ukazuje najważniejsze aspekty roli Matki Bożej w dziele zbawienia i w dziejach Kościoła, a każdy z rozdziałów uzupełniają przykłady z życia konkretnych świętych lub innych postaci historycznych. Na przykład rozdział o Najświętszej Maryi Pannie Królowej i Opiekunce Narodu Polskiego ilustrują piękne przykłady z historii naszego kraju.

Druga książka to „Źywot św. Antoniego z Padwy”, którego autorem jest franciszkanin, ojciec Euzebiusz Stateczny (1864-1921). Pierwsze i jedyne jak dotąd wydanie tej pracy ukazało się w Poznaniu w roku 1909. Jej pierwszą część stanowi żywot świętego Antoniego, napisany bardzo przystępnym językiem, a drugą – zbiór nabożeństw, modlitw i pieśni do tej wielkiej postaci średniowiecznego Kościoła. Teksty łacińskie przełożył na język polski inny franciszkanin, ojciec dr hab. Benedykt Huculak, wybitny, choć mocno niedoceniany teolog i znawca życia św. Antoniego. Wydawca zapowiada wznawianie kolejnych prac ojca Statecznego, podobnie jak to czyni z dziełami św. biskupa Pelczara.

I wreszcie trzecia książka: „Katechizm św. Alfonsa Liguorego, Doktora Kościoła, rozszerzony przez ks. Bronisława Markiewicza”. Jego pierwsze wydanie ukazało się w roku 1931, zaś autorów tego dzieła polskim katolikom przedstawiać nie trzeba, zwłaszcza że obaj trafili na ołtarze: święty biskup Alfons Liguori (1713-1787) znany jest jako założyciel zakonu redemptorystów, a błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz (1842-1912) założył zakon michalitów i zainicjował w Galicji wiele wspaniałych dzieł katolickich. Katechizm dzieli się na dwie części: pierwsza obejmuje przykazania Boże, czyli naukę moralną Kościoła, druga – sakramenty święte. Imprimatur udzielone jeszcze przez św. biskupa Pelczara stanowi najlepszą gwarancję prawowierności tej książki.

Wielka szkoda, że duże wydawnictwa kościelne nie decydują się na wznawianie tak ważnych i zawsze aktualnych prac z klasyki myśli katolickiej. Pogoń za „nowością” i uleganie modom rynkowym powodują, że klasyka ta stała się domeną małych oficyn, które nie mają takich środków i możliwości reklamowych, jak wydawnictwa niekatolickie czy wręcz antykatolickie. Tym bardziej warto zachęcać do sięgania po te zapomniane skarby naszej katolickiej Tradycji!

Książki można zamówić w:

Księgarnia Te DEUM, tel. 22 615 28 60, e-mail: tedeum@tedeum.pl, http://www.tedeum.pl/wydawnictwo/Wydawnictwo-Sw-Jozefa-Sebastiana-Pelczara

Księgarnia SANCTUS, tel. 74 664 96 44, e-mail: sklep@sanctus.com.pl, http://sanctus.com.pl/index

Paweł Siergiejczyk

Tekst ukazał się w tygodniku „Nasza Polska”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content