Aktualizacja strony została wstrzymana

Wszystkie kraje na świecie … zwiększały wydobycie węgla. Tylko w Polsce … znacznie się zmniejszyło…

W roku 2014 na świecie wydobyto przeszło 8 mld ton węgla. Wśród największych producentów znajdują się Chiny, Australia, USA Indie i Rosja.

Chiny wydobyły ponad 3 mld ton w roku ubiegłym. Z kolei Japonia, nie posiadająca zasobów węgla u siebie, zużywa ok. 180 mln ton rocznie. Obecnie Japonia odchodzi od energii jądrowej i przechodzi na elektrownie w których surowcem do produkcji energii będzie węgiel (Japonia będzie budować 40, Niemcy 8 elektrowni i też odchodzą od elektrowni jądrowych). To ogromna szansa dla polskiego węgla, mamy ponad 85% zasobów w całej Europie. Nie ma obecnie tańszego na świecie surowca do produkcji energii jakim jest węgiel kamienny!

Największymi eksporterami węgla są Indonezja (sprzedała na rynki zagraniczne w roku ubiegłym przeszło 400 mln ton) oraz Australia, która wyeksportowała 375 mln ton.

Wszystkie kraje na świecie przez ostatnie lata zwiększały wydobycie węgla. Tylko w Polsce wydobycie węgla znacznie się zmniejszyło, aby m. in. w ten sposób zwiększyć koszty wydobycia tony węgla i pogrążyć polskie górnictwo. Polskie górnictwo jest celowo i systematycznie prowadzone do upadku. Robi się wszystko, aby trzy spółki górnicze upadły jednocześnie. Całe polskie górnictwo ma przejąć niemiecki kapitał!

Jeżeli Niemcy mówią ustami UE, że polskie kopalnie należy zamykać i likwidować, to My powiedzmy takiej UE, że wychodzimy z tego patologicznego układu. W końcu po to została stworzona, aby skolonizować biedne kraje UE i aby Niemcy mogły przejąć polskie surowce naturalne w tym bardzo ważne z punktu widzenia Niemiec złoża polskiego węgla, który pozwoli Im osiągnąć niezależność energetyczną, bez której żaden kraj nie może się bezpiecznie rozwijać.

To Niemcy i Japonia odchodzą od energii atomowej i budują elektrownie w których źródłem energii będzie węgiel kamienny (Niemcy budują osiem elektrowni, Japonia czterdzieści). Złoża polskiego węgla mają tylko zmienić właściciela, a wtedy wszystkie nakazy i zakazy decyzją administracyjną mogą być cofnięte.

Ten plan już się realizuje dzięki polskiemu rządowi, który zdradza górników i naród polski, który w ten sposób będzie okradziony na setki miliardów złotych.

Naród polski musi zrozumieć, że jest o co walczyć, że jesteśmy ogrywani przez zaborczych sąsiadów przy współudziale władzy, która zdradziła naród polski i prowadzi Polskę do kolejnego, już czwartego rozbioru Polski.

Musimy się zastanowić w jakiej rzeczywistości chcemy żyć? Czy będziemy sami decydować o naszej przyszłości, czy będzie to robił za nas ktoś inny. Wtedy będziemy, już tylko tanią siłą roboczą na usługach obcych mocarstw bez możliwości decydowania o swoim losie.

Moim zdaniem trzeba Polskę obronić przed wizją, która już niedługo się zrealizuje, jeżeli pozwolimy na taki scenariusz. On się rozgrywa na naszych oczach, tylko niewielu z nas to potrafi dostrzec, większość nie chce i udaje, że jakoś to będzie… a niestety nie będzie…..

Trzeba powstrzymać ten zbrodniczy proceder, który będzie miał negatywny wpływ na rozwój naszego kraju, a wręcz stanie się niemożliwy.

Musimy powstać z kolan na które upadliśmy, podnieść głowę do góry i podjąć walkę o godne życie, bo zasłużyliśmy sobie na to, jak żaden kraj w Europie.

Mamy program ratowania polskiego górnictwa i program gospodarczy dla Polski, jednak nikt jak na razie nie chce podjąć rzeczowej dyskusji na temat naszego programu, mimo iż żadna partia polityczna w chwili obecnej nie ma programu naprawczego dla polskiego górnictwa, nie mają pomysłu co należy zrobić z polskim górnictwem, aby nie dopuścić do jego upadku.

NMB dla polskiego górnictwa po wdrożeniu w życie pozwoli wstrzymać upadek tak ważnej gałęzi naszego przemysłu, bez której nie jest możliwa suwerenność energetyczna Polski i szybki wzrost standardu życia naszego narodu.

Musimy sobie założyć, że chcemy sprzedawać do UE, której przecież jesteśmy członkiem, 100mln ton.

Jeżeli będzie taki plan, trzeba powołać grupę ekspertów, która określi co należy zrobić, aby ten plan zrealizować.

Bez woli politycznej nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Chyba że, nasze działania poprą sami górnicy. To w głównej mierze od Was górnicy zależy, czy uda się obronić polskie kopalnie których właścicielem jest przecież naród polski!

Naród polski jest suwerenem i to my powinniśmy zadecydować o naszej dalszej przyszłości.

Chciałbym się odwołać do Związków Zawodowych, aby wsparli nasze działania.

To walka o przyszłość naszej ojczyzny, nikt nie powinien przyglądać się powolnej agonii polskiego górnictwa i naszej ojczyzny.

To sprawa całego narodu, który staje się ofiarą zdradzieckiego planu przejęcia polskich kopalń i złóż węgla, a potem pewnie reszty polskich surowców naturalnych, których mamy w ziemi na setki bilionów dolarów (węgiel, ropa, gaz ziemny, ruda żelaza, metale ziem rzadkich, geotermia i inne).

Zbadane zasoby węgla kamiennego to ok. 54 mld ton, a poniżej 1300 metrów jest ok. 500 mld ton. O to tak naprawdę toczy się walka obcych mocarstw, aby bez jednego wystrzału przejąć polskie surowce naturalne.

Toczy się wojna w której biernie bierzemy udział. Niestety jak na razie przegrywamy, jednak wbrew panującej opinii, że wszystko stracone, mamy o co walczyć.

Możemy spłacić wszystkie zobowiązania w które celowo nas wpędzono, m. in. poprzez likwidację naszego przemysłu, a sięgając po nasze zasoby naturalne, naród może ponadprzeciętnie zacząć się bogacić.

To właśnie robi Arabia Saudyjska, korzysta ze swoich zasobów naturalnych, a to przecież tylko ropa i gaz.

Ważną sprawą jest obrona polskiej waluty. Dzięki bankowi emisyjnemu jakim jest NBP możemy drukować pieniądze wykorzystując je do rozwoju naszej gospodarki. To robią największe mocarstwa na świecie.

Obecny zapis w konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku powoduje, że Polska musi się zadłużać w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, co wpływa na ciągły wzrost naszego zadłużenia. W ten sposób pętla się zaciska, Polska upadnie i nastąpi kolejny już czwarty rozbiór Polski.

Trzeba się zastanowić, czy tego chcemy, czy może jednak stać każdego z nas na to, aby jednak podjąć walkę o naszą ojczyznę, bo przykład jak walczyć pokazali nam nasi dziadkowie i ojcowie.

Mamy dość rządów zdrajców (kiedyś za zdradę była tylko jedna kara) których miejsce jest za kratkami polskich więzień. Musimy ich odizolować od społeczeństwa, aby nie przeszkadzali w budowaniu nowej uczciwej i przyjaznej narodowi Polski.

Póki Polska nie zginęła walczmy o naszą ojczyznę, bo tylko Ona zadba o szybki, pewny i duży wzrost standardu naszego życia i następnych pokoleń Polaków.

Bogdan Gizdoń
19 października 2015

Źródło:  FB – Forum Polonijne , 19.10.2015

Za: Polish Club Online (10-19-2015) | http://www.polishclub.org/2015/10/18/bogdan-gizdon-wszystkie-kraje-na-swiecie-zwiekszaly-wydobycie-wegla-tylko-w-polsce-znacznie-sie-zmniejszylo/ | Bogdan Gizdoń: Wszystkie kraje na świecie … zwiększały wydobycie węgla. Tylko w Polsce … znacznie się zmniejszyło…

Skip to content