Naukowcy nie znaleźli „genu homoseksualizmu”. I nie znajdą

Orientacja homoseksualna „może wynikać z warunków środowiskowych” – twierdzą badacze z University of California w Los Angeles. Zespoły prowadzące badania znacznie wcześniej niż uczeni z UCLA, zdołały zidentyfikować jedynie „pewne obszary chromosomów związane z orientacją seksualną”. Jeszcze wcześniej sformułowano hipotezę, że w sprawie orientacji seksualnej decydują czynniki genetyczne. Jednak nie.
 
Wiadomo, że wśród par jednojajowych bliźniąt, gdzie przynajmniej jeden z braci jest gejem, tylko 20 proc. dzieli homoseksualną orientację. Ta przesłanka doprowadziła badaczy do wniosku, że to jednak nie geny determinują orientację seksualną. Jeśli nie geny, to co?

Zagadnienie determinantów homoseksualizmu podjęli uczeni zajmujący się epigenetyką. Nauka ta opiera się na założeniu, że kod genetyczny nie determinuje wszystkiego w sposób jednoznaczny.

Uczeni z UCLA przebadali kilkudziesięciu mężczyzn. Grupę badawczą stanowiło 37 par jednojajowych bliźniaków – wyposażonych w identyczne kopie materiału genetycznego. W każdej parze przynajmniej jeden z bliźniaków był gejem. W skład grupy kontrolnej weszło 10 par bliźniaków, gdzie obaj bracia wykazywali orientację homoseksualną.
 
Naukowcy znaleźli kilka epigenetycznych znaków, które mogą wskazywać na homoseksualizm u mężczyzn. Owe znaki to chemiczne modyfikacje DNA, które nie zmieniają podstawowej sekwencji genu. W genomie zidentyfikowano kilka obszarów, gdzie geny funkcjonowały nieco inaczej, gdy jeden z bliźniaków był homoseksualny. Co może wywierać wpływ na te modyfikacje? Na przykład czynniki środowiskowe.

Wyniki najnowszych badań zaprezentował dr Tuck Ngun w wystąpieniu podczas dorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Baltimore. Zainteresowania naukowe dr. Nguna koncentrują się wokół długofalowych zmian, do których dochodzi w mózgu wkutek ekspozycji dziecka na testosteron w życiu płodowym.
 
Wstępne ustalenia badaczy z UCLA zrobiły duże wrażenie – uczestnicy konferencji oczekują teraz na pełne wyniki opublikowane w piśmiennictwie naukowym. Amerykanie planują obecnie zbadać większą liczbę mężczyzn. Uczeni nie prowadzili jak dotychczas żadnych badań wśród kobiet.

[Na podstawie serwisu informacyjnego „The Atlantic” (Ed Young) – 10.10.2015 r. oraz telegraph.co.uk – 11.10.2015 r.]

Za: Human Life International - Polska -- Polski serwis pro-life (13/10/2015) | http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10931

Skip to content