Komunikat Domu Generalnego FSSPX w sprawie listu papieża Franciszka o nadchodzącym Roku Świętym

Za pośrednictwem prasy członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X dowiedzieli się o postanowieniach papieża Franciszka wydanych z okazji zbliżającego się Roku Świętego. W ostatnim akapicie listu datowanego na dzień 1 września 2015 r. i skierowanego do abp. Seweryna (Rino) Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, Ojciec Święty napisał:

(…) rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do sakramentu pojednania u kapłanów z Bractwa Św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

Bractwo Świętego Piusa X wyraża wdzięczność Jego Świątobliwości za ten ojcowski gest. W posłudze sakramentu pokuty zawsze polegamy, w poczuciu całkowitej pewności, na nadzwyczajnej jurysdykcji wynikającej z norm ogólnych kodeksu prawa kanonicznego. Z okazji Roku Świętego papież Franciszek pragnie, aby wszyscy wierni chcący się wyspowiadać wobec kapłanów Bractwa Św. Piusa X mogli to uczynić bez rozterek (fr. inquiété).

Podczas tego roku nawrócenia kapłani należący do Bractwa Św. Piusa X w sposób szczególny zatroszczą się o to, by z nową siłą pełnić posługę w konfesjonałach, naśladując dany wszystkim kapłanom wzór niestrudzonego poświęcenia – św. Proboszcza z Ars.

Menzingen, 1 września 2015 r.

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (1 września 2015) | http://news.fsspx.pl/2015/09/komunikat-domu-generalnego-fsspx-w-sprawie-listu-papieza-franciszka-o-nadchodzacym-roku-swietym/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content