Licheń: bp A. Schneider odprawił Mszę św. pontyfikalną w rycie trydenckim

Aktualizacja: 2015-08-20 9:25 am

Bp Athanasius Schneider z Kazachstanu przewodniczył 19 sierpnia uroczystej pontyfikalnej Mszy św. w ramach trwającego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym spotkania Ars Celebrandi, czyli warsztatów o nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Warsztaty Ars Celebrandi trwają w licheńskim Sanktuarium od niedzieli 16 sierpnia. Uczestniczy w nich ponad 200 osób z Polski i zagranicy. Zajęcia warsztatowe prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni praktycy i są one przeznaczone zarówno dla kapłanów i kleryków, jak i dla ministrantów i osób świeckich pragnących zgłębić swoją wiedzę w zakresie chorału gregoriańskiego i muzyki polifonicznej.

Dziś, w ramach programu z uczestnikami spotkał się biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie – Athanasius Schneider ORC, który w licheńskiej bazylice odprawił uroczystą Mszę św. pontyfikalną. W Licheniu tzw. Msze św. trydenckie należą do rzadkości. Aby móc ją odprawić, konieczna była reorganizacja prezbiterium: główny celebrans zwrócony był przodem do tabernakulum (w stronę wschodu), na ołtarzu pojawiło się sześć świec, a fotel celebransa znajdował tuż przy ławkach wiernych. Oczywiście cała liturgia (poza homilią) była sprawowana po łacinie.

O znaczeniu pontyfikalnej Mszy św. mówi ks. Paweł Korupka ze Szczecina, kapelan warsztatów. „Msza św. pontyfikalna wygląda zupełnie inaczej niż inna Msza w obrządku trydenckim dlatego, że przewiduje dodatkowe obrzędy, dodatkowe rewerencje względem biskupa, których nie spotkamy podczas Mszy św. celebrowanej przez kapłana” – wyjaśnił duchowny. Wśród wyróżników Mszy św. pontyfikalnej ks. Korupka wymienił m.in. obrzęd uroczystego ubioru biskupa w szaty liturgiczne w prezbiterium przez kleryków, co nawiązuje do obrządków bizantyjskich, a także używanie dwóch rodzajów mitry przez biskupa.

Ks. Korupka oznajmił, że bp. Scheidera zaproszony do udziału w licheńskich warsztatach przede wszystkim dlatego, że jest on jednym z niewielu hierarchów, którzy potrafią celebrować Eucharystię w starym obrządku przedsoborowym. Ponadto, korzystając z okazji, biskup spotkał się z uczestnikami warsztatów w sali domu pielgrzyma ARKA, gdzie promował swoją najnowszą książkę „Corpus Christi”.

Warsztaty liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego Ars Celebrandi organizuje stowarzyszenie Una Voce Polonia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. 

KAI, kra

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2015-08-20)

 


 

Bp Schneider: To była jedna z najpiękniejszych Mszy w moim życiu

W dniu 19 sierpnia br. biskup Athanasius Schneider z Kazachstanu celebrował na warsztatach liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi Mszę św. pontyfikalną oraz nieszpory pontyfikalne, a także wygłosił wykład poświęcony prawidłowej odnowie liturgii i godnej czci Najświętszego Sakramentu. Odpowiadał również na pytania uczestników warsztatów i podpisywał swoją najnowszą książkę pt. „Corpus Christi”.

W wykładzie zatytułowanym „Odnowa liturgii oraz wieczny zmysł Kościoła”, obficie podbudowanym licznymi cytatami z Nowego Testamentu, pism Ojców Kościoła oraz konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II, biskup Athanasius Schneider podkreślił, ze zasadniczą cechą świętej liturgii jest adoracja Boga. Liturgia eucharystyczna jest najwznioślejszą realizacją pierwszego przykazania Bożego, o którym przypomniał nam Jezus: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,10).

Biskup Athanasius odniósł się do norm liturgicznych Kościoła i wagi, jaką należy im nadawać zgodnie z całym Pismem Świętym i nauczaniem katolickim. Przeciwstawianie norm zewnętrznych wewnętrznej czci serca jest sprzeczne z prawdą Bożą i w ciągu całej historii Kościoła było typowe dla licznych ruchów heretyckich: gnostyków, katarów i albigensów, kalwinistów, a współcześnie katolickich progresistów i niektórych ruchów typu zielonoświątkowego w obrębie Kościoła katolickiego ”” podkreślił. Zwrócił też uwagę na alarmujące dane o wzroście liczby profanacji w związku z udzielaniem Komunii św. na rękę.

W dalszej części wykładu biskup Schneider przedstawił model prawidłowej liturgii Kościoła, oparty na Księdze Apokalipsy. Cechuje się on siedmioma elementami, takimi jak: klęczenie, głębokie pokłony i upadanie na twarz; kadzidło; pieśni „duchowe” (w odróżnieniu od świeckich i zmysłowych), wolność od koncentracji na sobie samym; modlitwa razem z Aniołami; długie okresy ciszy oraz umieszczenie Chrystusa eucharystycznego, Baranka zabitego i żyjącego, w centrum zgromadzenia liturgicznego.

W kazaniu wygłoszonym po polsku podczas Mszy świętej pontyfikalnej, celebrowanej w bazylice licheńskiej, biskup Athanasius Schneider powiedział: „Prawdziwa odnowa Kościoła zaczyna się w obszarze, który jest najważniejszy, który jest sercem Kościoła: w Eucharystycznym Panu. W sercu życia dzisiejszego Kościoła powstała jednak głęboka rana z powodu okropności braku czci w traktowaniu Najświętszego Sakramentu i z powodu licznych przypadków niegodnego przyjmowania Komunii Świętej, bez pełni wiary i bez prawdziwej skruchy”. Dodał także: „Grzeszny człowiek chce postawić w centrum siebie samego, również w kościelnych wnętrzach, również podczas Uczty Eucharystycznej; chce być widziany i dostrzegany. Dlatego Eucharystyczny Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, obecny w Tabernakulum pod postaciami eucharystycznymi, usuwany jest w wielu kościołach na bok”.

Po Mszy świętej biskup Schneider podzielił się swoim odczuciem, że była ona jedną z najpiękniejszych w jego życiu. Pochwalił ceremoniarzy i ministrantów, a także muzyków. Podczas Mszy śpiewała schola gregoriańska złożona z uczestników warsztatów wraz z kantorami Robertem Pożarskim, Marcinem Bornusem Szczycińskim, Janem Gołaskim i Konradem Zagajewskim. Na organach grał Robert Hugo, wirtuoz organów, organista parafii uniwersyteckiej w Pradze (jej proboszczem jest ksiądz Tomasz Halik).

Wieczorem w dniu 19 sierpnia biskup Athanasius Schneider przewodniczył nieszporom pontyfikalnym, a 20 sierpnia rano celebrował Mszę recytowaną. Przed opuszczeniem Lichenia udzielił specjalnej wypowiedzi dla uczestników i organizatorów warsztatów liturgii tradycyjnej „Ars Celebrandi”:

Jestem pod naprawdę głębokim wrażeniem spotkania „Ars Celebrandi”, a szczególnie tego, że spotkałem tak wielu młodych ludzi i młodych księży pragnących okazywania prawdziwej miłości do świętej liturgii oraz większej czci dla Jezusa w świętej liturgii. Doświadczyłem tutaj drobnego przykładu wiosny Kościoła, ponieważ tradycyjna święta liturgia jest skarbem dla całego Kościoła, jak powiedział papież Benedykt XVI, i skarbem, który przekazali nam nasi przodkowie; dlatego powinniśmy ją kochać i przekazywać następnym pokoleniom.

Ta liturgia prowadzi nas ku doświadczeniu obecności Boga, Jezusa, oraz misterium Jego ofiary krzyżowej, a także piękna i majestatu Boga, i przyciąga nas bliżej do Niego. Oczywiście jest konieczne, aby piękne celebracje wywierały wpływ na nasze życie osobiste, chrześcijańskie i moralne. Powinny one być siłą dodającą nam nowej mocy i nowej radości do życia prawdziwym życiem chrześcijańskim i dawania przykładu bycia dobrym katolikiem. A zatem wyniosłem pozytywne wrażenie i życzę, aby to spotkanie „Ars Celebrandi” było kontynuowane w przyszłości i przyciągało jeszcze więcej młodych ludzi, seminarzystów i młodych księży, by pomagało im żyć bliżej Jezusa oraz głębiej przeżywać nieskończoną i niewysłowioną tajemnicę Mszy świętej.

dk

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2015-08-21)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=83035 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]