Unia Europejska chce aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły homoseksualne małżeństwa

Eurokraci jako pretekst do nacisków na państwa narodowe chcą wykorzystać kluczową dla fundujących Unię Europejską traktatów zasadę wolnego przepływu osób.

Frans Timmermans wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz do spraw regulacji, państwa prawa i praw podstawowych określił, jako „hańbę” fakt, że część krajów UE ciągle broni się przed formalnym nadaniem związkom homoseksualistów takich samych praw jakie posiadają małżeństwa. On jak i inni eurokraci z którymi rozmawiał dziennikarz brytyjskiej gazety „Telegraph” twierdzą, że homoseksuliści, którzy zawarli związek formalny dozwalany przez określone państwa, muszą mieć wynikające z tego prawa na całym terytorium Unii. „Wierzę, że  Komisja powinna przeć naprzód i próbować doprowadzić wszystkie państwa w UE do bezwarunkowego zaakceptowania małżeństw jednopłciowych jako równych innym małżeństwom” – powiedział Timmermans na „Gali Równości”, jaka odbywała się w Brukseli. Plan minimum to według niego konieczność uznawania przez wszystkie państwa tych związków homoseksualnych w tych państwach gdzie są one legalne.

Związki homoseksualne mają status małżeństwa w Belgii, Danii, Francji, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, w Finlandii nabędą taki status w 2017 r. W dalszych 10 państwach są rejestrowane jako „związki partnerskie”. Związki homoseksualne nie są przedmiotem prawnego uprzywilejowania w Bułgarii, Grecji, Łotwie, Litwie, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Słowacji i na Cyprze.

 telegraph.co.uk/kresy.pl

Za: Kresy.pl, (01 lipca 2015) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/unia-europejska-chce-aby-wszystkie-panstwa-czlonkowskie-wprowadzily-homoseksualne-malzenstwa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content