Unia Europejska chce aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły homoseksualne małżeństwa

Aktualizacja: 2015-07-1 4:47 pm

Eurokraci jako pretekst do nacisków na państwa narodowe chcą wykorzystać kluczową dla fundujących Unię Europejską traktatów zasadę wolnego przepływu osób.

Frans Timmermans wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz do spraw regulacji, państwa prawa i praw podstawowych określił, jako “hańbę” fakt, że część krajów UE ciągle broni się przed formalnym nadaniem związkom homoseksualistów takich samych praw jakie posiadają małżeństwa. On jak i inni eurokraci z którymi rozmawiał dziennikarz brytyjskiej gazety “Telegraph” twierdzą, że homoseksuliści, którzy zawarli związek formalny dozwalany przez określone państwa, muszą mieć wynikające z tego prawa na całym terytorium Unii. “Wierzę, że  Komisja powinna przeć naprzód i próbować doprowadzić wszystkie państwa w UE do bezwarunkowego zaakceptowania małżeństw jednopłciowych jako równych innym małżeństwom” – powiedział Timmermans na “Gali Równości”, jaka odbywała się w Brukseli. Plan minimum to według niego konieczność uznawania przez wszystkie państwa tych związków homoseksualnych w tych państwach gdzie są one legalne.

Związki homoseksualne mają status małżeństwa w Belgii, Danii, Francji, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, w Finlandii nabędą taki status w 2017 r. W dalszych 10 państwach są rejestrowane jako “związki partnerskie”. Związki homoseksualne nie są przedmiotem prawnego uprzywilejowania w Bułgarii, Grecji, Łotwie, Litwie, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Słowacji i na Cyprze.

 telegraph.co.uk/kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=82348 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]