Biskup Lafayette wezwał do nieposłuszeństwa w związku z legalizacją homomałżeństw

Biskup Michael Jarrell z diecezji Lafayette – w związku z decyzją Sądu Najwyższego, legalizującej homoseksualne związki konkubenckie – zabronił duchownym błogosławienia, a wiernym uczestniczenia w ceremoniach „zaślubin” lesbijek lub sodomitów. Jednocześnie przypominał katolikom zatrudnionym w urzędach, że nie muszą respektować prawa w praktyce, jeśli kłoci się ono z ich sumieniem. Wezwał do nieposłuszeństwa cywilnego wobec władzy, wymagającej uznawania tzw. małżeństw homoseksualnych.

Hierarcha w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że instytucje wymiaru sprawiedliwości nie mają takich kompetencji, by zmieniać definicję małżeństwa. „Pozwólcie, że powiem to dobitnie: żaden człowiek ani sąd nie ma prawa do zmiany tego, co Bóg ustanowił w swoim planie stworzenia” – napisał biskup Jarrell. Odnosząc się do skandalicznego orzeczenia SN, legalizującego związki jednopłciowe w całym kraju, hierarcha dodał; „Ten wyrok jest nie do pogodzenia z naturą i definicją małżeństwa zapisaną w Prawie Bożym”.

Duchowny wezwał katolików zatrudnionych w instytucjach rządowych do cywilnego nieposłuszeństwa. „Zdaję sobie sprawę, że ten wyrok wywoła dylematy sumienia u wielu katolików, szczególnie tych pełniących funkcje publiczne. W niektórych przypadkach nieposłuszeństwo obywatelskie może się okazać właściwą odpowiedzią” – kontynuował hierarcha.

Biskup Lafayette zabronił przedstawicielom diecezji błogosławienia tzw. małżeństw jednopłciowych. „Źaden kapłan lub diakon tej diecezji nie może uczestniczyć w cywilnej ceremonii zaślubin ani też udzielać ślubu osobom tej samej płci.” – postanowił hierarcha. Dodał także, że nie wolno udostępniać sodomitom, chcącym „zawrzeć małżeństwo” katolickich obiektów, nieruchomości, kaplic, sal konferencyjnych, instytucji edukacyjnych i charytatywnych, placówek opieki zdrowotnej lub wszelkich innych budynków i działek należących do Kościoła.

Biskup ostrzegł także wiernych przed braniem udziału w tego typu ceremoniach lub okazywaniem jakiegokolwiek poparcia dla „małżeństw homoseksualnych”. „Ponaglamy wszystkich katolików, by nie brali udziału w ceremoniach par tej samej płci” – napisał hierarcha.

Biskup Jarrell wyraził głębokie ubolewanie z powodu orzeczenia Sądu Najwyższego, które nie miało podstaw prawnych i moralnych. „Jako katolicy mamy głęboki szacunek dla godności wszystkich dzieci Bożych. Niemniej jednak nie ma podstaw w przepisach prawa ani w naturze na zmianę tradycyjnej definicji małżeństwa, ustanowionego przez Boga już na samym początku stworzenia” – czytamy w oświadczeniu.

Źródło: lifesitenews.com., AS.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2015-07-01)

KOMENTARZ BIBUŁY: Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest 454 biskupów (włącznie z emerytowanymi), tak więc pojedyncze głosy padające tu i ówdzie – lecz najmniej z ambony, zresztą w amarykańskich kościołach ambon w sensie funkcyjnym albo nie ma już, albo nikt ich nie używa  – jedynie pokazuje stan de-katolicyzacji amerykańskich biskupów.

 


 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content