Unia Europejska chce zakazać fotografowania budynków

9 lipca Parlament Europejski będzie rozpatrywał poprawkę, która będzie dotyczyła w prawie autorskim tzw. „wolności panoramy”. Regulacje mają dotyczyć zdjęć dzieł wystawionych na stałe na widok publiczny.

9 lipca na sejsi plenarnej Parlamentu Europejskiego będzie rozpatrywana poprawka o treści:

„Wzięcie pod uwagę, że komercyjne wykorzystanie fotografii, nagrań wideo i innych obrazów zawierających prace na stałe ulokowane w widocznych miejscach publicznych powinno zawsze podlegać wcześniejszej autoryzacji ze strony autorów lub ich reprezentanta”. Poprzez poprawkę Parlamnt Europejski chce ujednolicić przepisy dotyczące tej kwestii na terenie całej Unii Europejskiej.

Jeżeli proponowana poprawka wejdzie w życie, to odczują ją m.in. użytkownicy Wikipedii. Przedstawiciele internetowej encyklopedii zwracają uwagę, że nowe przepisy zmuszą ich do usunięcia z zasobów Wikipedii większości zdjęć. Ponadto, dodatkowe koszty będą ponosić wydawcy książek i albumów.

wp.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (23 czerwca 2015) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/unia-europejska-chce-zakazac-fotografowania-budynkow

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content