Unia Europejska chce zakazać fotografowania budynków

Aktualizacja: 2015-06-24 11:24 am

9 lipca Parlament Europejski będzie rozpatrywał poprawkę, która będzie dotyczyła w prawie autorskim tzw. “wolności panoramy”. Regulacje mają dotyczyć zdjęć dzieł wystawionych na stałe na widok publiczny.

9 lipca na sejsi plenarnej Parlamentu Europejskiego będzie rozpatrywana poprawka o treści:

“Wzięcie pod uwagę, że komercyjne wykorzystanie fotografii, nagrań wideo i innych obrazów zawierających prace na stałe ulokowane w widocznych miejscach publicznych powinno zawsze podlegać wcześniejszej autoryzacji ze strony autorów lub ich reprezentanta”. Poprzez poprawkę Parlamnt Europejski chce ujednolicić przepisy dotyczące tej kwestii na terenie całej Unii Europejskiej.

Jeżeli proponowana poprawka wejdzie w życie, to odczują ją m.in. użytkownicy Wikipedii. Przedstawiciele internetowej encyklopedii zwracają uwagę, że nowe przepisy zmuszą ich do usunięcia z zasobów Wikipedii większości zdjęć. Ponadto, dodatkowe koszty będą ponosić wydawcy książek i albumów.

wp.pl / Kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=82226 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]