Naukowcy z NASA ostrzegają Papieża: prosimy, nie słuchaj klimatycznych doradców!

Grupa naukowców i inżynierów, byłych pracowników  NASA (program Apollo) wystosowała list do papieża Franciszka. Autorzy dokumentu namawiają Ojca Świętego, by z dużą ostrożnością podchodził do opinii doradców mówiących o globalnym ociepleniu klimatu ziemi.

List został napisany w zwiazku z zapowiedzią wydania encykliki papieskiej dotyczącej m. in. właśnie ocieplenia klimatu. Papieski dokument ma opowiadać się za zaleceniami ONZ zmierzającymi do postępującego wstrzymywania ekspolatacji podziemnych złóż energii.

„Jesteśmy zobowiązani pisać, bo jesteśmy dogłębnie wstrząśnięci instrukcjami wychodzącymi z Pontyfikalnej Akademii Nauk Społecznych (PASS) twierdzącej, że CO2 powstający z działalności człowieka może spowodować katastrofę klimatyczną i musi być natychmiastwo wyeliminowany w oparciu o plan Organizacji Narodów Zjednoczonych zalecającej kontrolę emisji CO2 na szczeblu światowym” – napisano w liście.

Pontyfikalna Akademia Nauk w Watykanie zorganizowała w kwietniu konferencję, podczas której stwierdzono, iż „eksploatacja paliw ziemnych jest wysoką ceną płaconą przez ludzkość”. Naukowacy z NASA powątpiewają w słuszność tej tezu twierdząc, że „tego typy opinie bazują na badzo niepewnym modelu klimatycznym, ignorującym ogromne korzyści jakie płyną z dwutlenku węgla dla ziemi”.

„Tego typu deklaracje nie biorą pod uwagę  licznych dowodów empirycznych, które bardzo poważnie je podważają” – twierdzą naukowcy.

Ich zdaniem „zebrane informacje wskazują, że mamy czas na polepszenie wiedzy naukowej dotyczącej globalnego ocieplenia wynikającego z działalności człowieka i podjęcia decyzji w sprawie emisji CO2 i nieporządanych potencjalnych tego konsekwencji”.

W opinii specjalistów z NASA „to przede wszystkim rozwijające się kraje biedne mają szczególny interes, by korzystać z podziemnych zasobów energetycznych, relatywnie mniej drogich, dla polepszenia jakości życia. Nie ma żadnych przekonywujących racji naukowych czy humanitarnych na rzecz głoszenia tezy o konieczności natychmiastowej kontroli emisji CO2, a którą zaleca ONZ do umieszczenia w mającej się niebawem ukazać encyklice” – napisano.

„Jest to tym bardziej prawdziwe, kiedy się wie, że CO2 jest szczególnym gazem: bezbarwnym, bezwonnym oraz nieszkodliwym, stworzonym przez Stwórcę, aby być podstawowym komponentem chemicznym do utrzymania wszystkich roślin, zwierząt i życia ludzkiego” – dodają naukowcy z NASA.

FLC

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-06-17) | http://www.pch24.pl/naukowcy-z-nasa-ostrzegaja-papieza--prosimy--nie-sluchaj-klimatycznych-doradcow-,36423,i.html

Skip to content