Bp Voderholzer: ideologia gender zakłamuje rzeczywistość!

Ratyzboński biskup Rudolf Voderholzer przestrzega przed ideologią gender, która prowadzi społeczeństwa ku błędowi, otwarcie przecząc rzeczywistości. Biskup podkreśla, że ochrona stworzenia oznacza zarazem ochronę człowieka.

Biskup Rudolf Voderholzer wygłosił w bawarskim Kemnath am Buchberg kazanie poświęcone ochronie dzieła stworzenia. Podkreślił, że oznacza ona w  konieczny sposób także ochronę człowieka. Hierarcha wskazał, że człowiek jako korona stworzenia powołany jest do tego, by, po pierwsze, rozpoznać swojego Stwórcę, po drugie upaść przed Nim na kolana, a po trzecie modlić się do Niego i włączyć w swoją pieśń pochwalną na Jego cześć całe stworzenie. Człowiek musi chronić dzieło stworzenia i obchodził się z nim ostrożnie. – Dlatego ochrona środowiska – choć mówię chętniej o ochronie stworzenia – jest zadaniem właśnie na nasze czasy – powiedział biskup.

Zaznaczył, że nie można jednak zapominać, że ochrona stworzenia oznacza także ochronę samego człowieka. Wymienił tu starania na rzecz zakończenia wojen i pomoc uchodźcom, ale także przeciwdziałanie niezwykle szkodliwym wpływom ideologii gender. Zdaniem bp. Voderholzera współczesna dyskusja o istocie mężczyzny i kobiety zaczynam przypominać swoisty Kulturkampf. A przecież, jak przypomniał pasterz, to sam Bóg postanowił, że tylko z mężczyzny i kobiety ma poczynać się nowe życie, a zatem i przyszłość dla ludzkości.

Tymczasem dziś próbuje nam się wmówić, jakoby pierwszo- i drugorzędne cechy płciowe nie miały niczego wspólnego z ludzką tożsamością, a płeć była tworzona wyłącznie w ramach kultury społeczeństwa. W ten sposób zakłamuje się dobro Bożego stworzenia. – Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a związek między mężczyzną i kobietą uczynił poprzez Jezusa Chrystusa sakramentem, znakiem miłości, także owocnej miłości Boga do człowieka. Nie można powiedzieć niczego większego o wspólnocie mężczyzny i kobiety  – powiedział biskup.

Nie pozwólmy zwieść się wszystkim możliwym dziwnym teoriom, które w oczywisty sposób przeczą rzeczywistości  – powiedział biskup. Powołał się następnie na profesora biologii Hansa Petera Kleina, który na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wskazywał, że próbuje się przekształcić biologię w socjologię, co jest całkowitym absurdem.

Źródło: kath.net

pach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-06-12) | http://www.pch24.pl/bp-voderholzer--ideologia-gender-zaklamuje-rzeczywistosc-,36329,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content