Bp Voderholzer: ideologia gender zakłamuje rzeczywistość!

Aktualizacja: 2015-06-12 8:34 am

Ratyzboński biskup Rudolf Voderholzer przestrzega przed ideologią gender, która prowadzi społeczeństwa ku błędowi, otwarcie przecząc rzeczywistości. Biskup podkreśla, że ochrona stworzenia oznacza zarazem ochronę człowieka.

Biskup Rudolf Voderholzer wygłosił w bawarskim Kemnath am Buchberg kazanie poświęcone ochronie dzieła stworzenia. Podkreślił, że oznacza ona w  konieczny sposób także ochronę człowieka. Hierarcha wskazał, że człowiek jako korona stworzenia powołany jest do tego, by, po pierwsze, rozpoznać swojego Stwórcę, po drugie upaść przed Nim na kolana, a po trzecie modlić się do Niego i włączyć w swoją pieśń pochwalną na Jego cześć całe stworzenie. Człowiek musi chronić dzieło stworzenia i obchodził się z nim ostrożnie. – Dlatego ochrona środowiska – choć mówię chętniej o ochronie stworzenia – jest zadaniem właśnie na nasze czasy – powiedział biskup.

Zaznaczył, że nie można jednak zapominać, że ochrona stworzenia oznacza także ochronę samego człowieka. Wymienił tu starania na rzecz zakończenia wojen i pomoc uchodźcom, ale także przeciwdziałanie niezwykle szkodliwym wpływom ideologii gender. Zdaniem bp. Voderholzera współczesna dyskusja o istocie mężczyzny i kobiety zaczynam przypominać swoisty Kulturkampf. A przecież, jak przypomniał pasterz, to sam Bóg postanowił, że tylko z mężczyzny i kobiety ma poczynać się nowe życie, a zatem i przyszłość dla ludzkości.

Tymczasem dziś próbuje nam się wmówić, jakoby pierwszo- i drugorzędne cechy płciowe nie miały niczego wspólnego z ludzką tożsamością, a płeć była tworzona wyłącznie w ramach kultury społeczeństwa. W ten sposób zakłamuje się dobro Bożego stworzenia. – Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a związek między mężczyzną i kobietą uczynił poprzez Jezusa Chrystusa sakramentem, znakiem miłości, także owocnej miłości Boga do człowieka. Nie można powiedzieć niczego większego o wspólnocie mężczyzny i kobiety  – powiedział biskup.

Nie pozwólmy zwieść się wszystkim możliwym dziwnym teoriom, które w oczywisty sposób przeczą rzeczywistości  – powiedział biskup. Powołał się następnie na profesora biologii Hansa Petera Kleina, który na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wskazywał, że próbuje się przekształcić biologię w socjologię, co jest całkowitym absurdem.

Źródło: kath.net

pach

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=81987 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]