Szef MSZ wręczył medale „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie miedzynarodowej

Wręczenie medali „Bene Merito”

Minister Grzegorz Schetyna wręczył we wtorek w siedzibie MSZ medal „Bene Merito” rabinowi Michaelowi Schudrichowi, Helise Lieberman oraz Jonathanowi Orensteinowi. Odznaczenie to przyznawane jest za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

– Cieszę się, że możemy się dziś spotkać i że mogę  podziękować za wasz wkład w relacje polsko-żydowskie – minister Grzegorz Schetyna powiedział, gratulując odznaczonym. Szef polskiej dyplomacji powiedział również, że  Polska docenia wysiłki, starania oraz zaangażowanie na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich i rozwój społeczności żydowskiej w Polsce. – Nasza wspólna historia nabiera dziś bez wątpienia nowego wymiaru. Cieszę się, że możemy ją razem pisać i wspólnie odczuwać z niej satysfakcje – dodał szef polskiej dyplomacji.

Rabin Michael Schudrich od ponad 10 lat pełni funkcję Naczelnego Rabina Polski. Swoją pracę rozpoczął w Warszawie, gdzie w latach 90. był przedstawicielem Fundacji Ronalda Laudera, staraniem której w 1994 roku otwarta została „Morasza Lauder” – pierwsza po wojnie szkoła żydowska w Warszawie.

Helise Lieberman – pierwsza dyrektor żydowskiej szkoły  „Morasza Lauder”. Od ponad 20 lat mieszka w Polsce razem ze swoją rodziną. Obecnie  pełni funkcję dyrektor Centrum Taubego Odnowy Źycia Żydowskiego w Polsce.

Jonathan Ornstein jest założycielem i pierwszym dyrektorem Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.  W dziesiątkach wywiadów udzielonym mediom z całego świata przedstawia Polskę jako kraj, w którym Żydzi czują się czasem bardziej bezpiecznie niż w Europie Zachodniej.

Osoby odznaczone zostały docenione za działalność społeczną i edukacyjną, która bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie dobrego wizerunku Polski za granicą.

Honorowe odznaczenie „Bene Merito” ustanowione w 2009 roku przyznawane jest przez ministra spraw zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Źródło: http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/wiadomopci-mainmenu-57/7285-wrczenie-medali-qbene-meritoq-.html .

Za: Polish Club Online (3-6-2015) | http://www.polishclub.org/2015/06/03/szef-msz-wreczyl-medale-bene-merito-za-dzialalnosc-wzmacniajaca-pozycje-polski-na-arenie-miedzynarodowej/

Skip to content