Straż Graniczna dostanie dodatkowe oczy

Aktualizacja: 2015-05-28 8:11 am

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy zmieniającej ustawę o Straży Granicznej. W marcu zgłaszaliśmy uwagi do tego projektu, ponieważ zakłada on przyznanie Straży Granicznej uprawnień do instalowania stacjonarnych kamer z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych w strefie nadgranicznej. W swoim stanowisku zwracaliśmy uwagę, że prowadzenie monitoringu wizyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych i pociąga za sobą konkretne obowiązki. Podkreślaliśmy również, że projekt umożliwia wykorzystywanie kamer do realizacji wszystkich zadań Straży Granicznej, w tym do ścigania przestępstw i wykroczeń drogowych. Niestety, nasze uwagi nie tylko nie zostały uwzględnione, ale nie opublikowano ich również na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dalsze losy projektu są w rękach posłów i senatorów, którzy zdecydują o jego ostatecznym kształcie.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=81649 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]