Ks. abp Henryk Hoser: Polska skręca w lewo. To czas zapateryzacji

Aktualizacja: 2015-04-17 3:18 pm

Nie ma medycyny bez etyki – przypomniał dziś ks. abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski spotkał się ze środowiskiem dziennikarskim. Odpowiadając na pytania zwrócił uwagę, że nauczanie Kościoła katolickiego w zakresie bioetyki jest linearne i w sprawie in vitro Kościół zawsze mówił to samo.

Abp Hoser podkreślił, że w tym, co Kościół mówi na tematy bioetyczne nie ma żadnego koniunkturalizmu. – W latach pięćdziesiątych XX wieku znakomitym bioetykiem był papież Pius XII i to, co on wówczas mówił wciąż pozostaje aktualne. W związku z tym doszukiwanie się jakichś różnic opinii czy zdań między biskupami jest nonsensem – stwierdził. Jednocześnie przyznał, że dużym wyzwaniem jest „przełożenie nauczania Kościoła na język zrozumiały dla społeczeństwa”. – Jest to o tyle trudne, że do wyjaśnienia zagadnienia konieczne jest używanie języka specjalistycznego rzadko używanego w popularnym dyskursie – zauważył.

Nawiązując do Marszu Świętości Źycia który w niedzielę przejdzie ulicami Warszawy abp Hoser powiedział, że będzie to okazja do zamanifestowania bezwarunkowej afirmacji ludzkiego życia. – Chcemy podkreślić, że ma ono wartość w każdej postaci i bez względu na jego jakość – zaznaczył i dodał, że „afirmacja życia jest afirmacją rodziny, dzieci – a więc życia, które jest naszą nadzieja.

Zdaniem abp. Hosera życie ludzkie „ulega dziś niebywałej dewaluacji”. – To, co było kiedyś jakimś pojedynczym przypadkiem dziś staje się czymś masowym. Technologia coraz mocniej wkracza w integralność człowieka, jego kompozycję i funkcjonowanie – zauważył.

Biskup warszawsko-praski zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwo wprowadzenia do publicznego obiegu pigułki postkoidalnej. – Dopuszczenie produktu hormonalnego bez kontroli medycznej jest w tym przypadku absolutnym wyjątkiem. Poza nią nie można kupić żadnych innych lekarstw hormonalnych – zauważył duchowny. Przypomniał, że pigułka ta ma działanie aborcyjne. – Dawanie więc tego dziecku do ręki jest uczeniem go nieodpowiedzialności – ostrzegł hierarcha. Dodał jednocześnie, że nie może być tak, że technika będzie uzupełniała braki ludzkiej dojrzałości.

Odnosząc się do głosowania w parlamencie nad projektami ustaw dotyczących in vitro abp Hoser przypomniał, że zadaniem polityków jest szukanie jak najlepszych etycznie rozwiązań. – Jeśli dyskusja toczy się między różnymi projektami to należy doprowadzić do tego, żeby były one na jak najlepszym poziomie etycznym – podkreślił. Niestety, jak stwierdził, dotychczas nic podobnego nie miało miejsca. – Zgodnie z naszą oceną projekt rządowy nie spełnia żadnych standardów etycznych. Jest to projekt czysto techniczny, medyczny. Tymczasem medycyna nie istnieje bez etyki. W przeciwnym razie grozi jest stanie się zootechniką – przestrzegał abp Hoser.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego w Polsce „obserwujemy obecnie proces zapateryzacji społeczeństwa”. – Pierwsza była Hiszpania, później Francja a dziś do tego procesu dołączyła także Argentyna. Skuteczność tego procesu wynika z ogromnego zaplecza medialnego, jakim dysponują ci, którzy za tym stoją – stwierdził duchowny.

Pytany o ratyfikowaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Konwencję Rady Europy abp Hoser powiedział, że stanowi ona powtórzenie wszystkich dotychczasowych legislacji i ustaleń międzynarodowych oraz tych zawartych w polskim ustawodawstwie. Zwrócił jednocześnie uwagę, że jej główny cel ma charakter polityczny. Chodzi bowiem o wprowadzenie nowych pojęć prawno-społeczno-kulturowych, jakimi jest zdefiniowanie płci człowieka oraz dekonstrukcja wszystkich dotychczasowych ustalonych tradycją i wielowiekowym doświadczeniem instytucji społecznych, zwłaszcza tradycyjnej rodziny. Nazywa się ją stereotypem, który należy zwalczyć wprowadzając jednocześnie nowe stereotypy, które są trudne do przyjęcia – zauważył abp Hoser. Dodał przy tym, że ten polityczny projekt powstał po konferencjach światowych Kairze i w Pekinie. Ta światowa strategia została wypracowana w ramach struktur ONZ i przełożona na struktury Unie Europejskiej – ubolewał.

Źródło: KAI

pam

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=81175 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]