Ukraińcy najliczniejszymi studentami zagranicznymi w Polsce

Z przytaczanych przez gazetę „Rzeczpospolita” danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w tym roku akademickim na polskich uczelniach studiowało odpłatnie ponad 46 tysięcy obcokrajowców. W roku ubiegłym było ich 36 tysięcy.

Z danych wynika, że najwięcej było Ukraińców i Białorusinów – 24 tys. i 4 tys. Z kolei oferta polskich uczelni nie trafia wciąż do studentów z Chin czy Korei Południowej, skąd wyjeżdżają rocznie na naukę za granicą dziesiątki tysięcy młodych osób.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zapowiada, że resort opublikuje wkrótce program umiędzynarodowienia polskich uczelni wyższych. Przeszedł on już konsultacje ze środowiskiem akademickim.

rp.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (08 kwietnia 2015) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukraincy-najliczniejszymi-studentami-zagranicznymi-w-polsce

Skip to content