Ukraińcy najliczniejszymi studentami zagranicznymi w Polsce

Aktualizacja: 2015-04-8 10:06 am

Z przytaczanych przez gazetę “Rzeczpospolita” danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w tym roku akademickim na polskich uczelniach studiowało odpłatnie ponad 46 tysięcy obcokrajowców. W roku ubiegłym było ich 36 tysięcy.

Z danych wynika, że najwięcej było Ukraińców i Białorusinów – 24 tys. i 4 tys. Z kolei oferta polskich uczelni nie trafia wciąż do studentów z Chin czy Korei Południowej, skąd wyjeżdżają rocznie na naukę za granicą dziesiątki tysięcy młodych osób.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zapowiada, że resort opublikuje wkrótce program umiędzynarodowienia polskich uczelni wyższych. Przeszedł on już konsultacje ze środowiskiem akademickim.

rp.pl / Kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=81004 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]