Rada Miejska Łucka do Poroszenki: Przywróćmy Banderze i Szuchewyczowi tytuły Bohaterów Ukrainy

Aktualizacja: 2015-03-25 10:59 am

Rada Miejska Łucka na Wołyniu przyjęła projekt uchwały “O Odezwie do prezydenta Ukrainy w sprawie przywrócenia historycznej sprawiedliwości i przywrócenia Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi pośmiertnych tytułów Bohaterów Ukrainy”.

Za uchwałą głosowało 30 radnych

Miejscowa neobanderowska “Swoboda” oświadczyła, że pozbawienie Szuchewycza i Bandery tytułów Bohaterów Ukrainy nastąpiło “wskutek manipulacyjnych i nielegalnych decyzji Najwyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy, który poszedł na rękę tym agentom Kremla, którzy zasiadali wówczas w szeregach najwyższej władzy na Ukrainie”. Stepan Bandera i Roman Szuchewycz otrzymali pośmiertnie tytuły Bohaterów Ukrainy na mocy decyzji Wiktora Juszczenki. Zostali oni ich pozbawieni w kwietniu 2010 roku przez Sąd Apalecyjny w Doniecku za kadencji Wiktora Janukowycza – następcy Juszczenki.

2 sierpnia Najwyższy Sąd Administracyjny stwierdził, że pozbawienie Bandery i Szuchewycza tytułów Bohatera Ukrainy było legalne.

Roman Szuchewycz był dowódcą Ukraińskiej Powstańczej Armii – zbrojnego ramienia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – frakcji Bandery. Organizacje te odpowiedzialne są za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich.

gazeta.ua / Kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=80685 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]