Agencje ratingowe – narzędzia Rotschildów

Aktualizacja: 2015-03-19 8:44 am

Co to jest agencja ratingowa? Otóż jest to osoba prawna, która ocenia wiarygodność kredytową podmiotów pożyczających pieniądze. Podmiotem takim może być  rząd państwa, organizacja, spółka, fundusz, bank.

Agencja ratingowa wystawia podmiotowi tzw. rating kredytowy, będący oceną stabilności podmiotu pożyczającego – czyli ryzyka jego niewypłacalności. Swoją ocenę popiera argumentami oraz swoją reputacją.

Agencja ratingowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności np. za bankructwa wysoko ocenianych przez nią firm, czy za nietrafne decyzje powzięte na podstawie jej ocen. Nikomu pieniędzy nie będzie zwracać, ani płacić kar za popełnienie „błędu w sztuce”.

Tabela uproszczona

Agencje ratingowe odgrywają ważną rolę w świecie inwestycyjnym, gdyż rating stał się podstawowym wskaźnikiem oceny inwestycji dłużnej.

Na świecie dominują trzy wielkie agencje: Fitch Ratings,  Moody’s, Standard & Poor’s.

I teraz ogromna niespodzianka: wszystkie trzy powyższe agencje znajdują się w rękach żydowskiego klanu Rotschildów.

Moody’s jest własnością funduszu hedgingowego Atticus Capital, którego współzarządcą jest niejaki Nathaniel Philip Rothschild (nb. działalność tego typu funduszy, wykorzystujących „zaawansowane techniki inwestycyjne”, jest zabroniona lub ograniczana w niektórych krajach).

Standart & Poors jest zależna od McGraw-Hill Companies, z współwłaścicielem Davidem de Rothschild [zapewne znajomy naszego barona Srula Radziwiłła].

Pod nadzorem tego szlachetnie urodzonego „de” Rotschilda znajduje się również Fitch Ratings poprzez Casino Group.

Agencje ratingowe są więc polityczno-gospodarczym narzędziem w rękach klanu Rotschildów, a ich oceny, oczywiście, nie muszą mieć nic wspólnego z rzeczywistością, lecz  są nastawione na wprowadzanie inwestorów w błąd i przysparzanie kolejnych zysków żydowskim „baronom”, „hrabiom” i „szlachcie” z kupionymi tytułami.

Niech zaświadczy o tym niedawne przyznanie Rosji, krajowi nie zadłużonemu, mającemu wielkie zapasy złota i dysponującemu silną gospodarką, poziomu „śmieciowego” Ba1. No i to by było na tyle z rzetelnością i reputacją.

Nie dziwi więc, że na rynku działają również narodowe, lokalne agencje ratingowe – i choć waga ich ocen jest mniejsza w skali międzynarodowej, stanowią przeciwwagę dla ratingów made by Rotschilds.

Skompilował z różnych źródeł (m.in. http://odnarodyna.org/content/zachem-rotshildy-pokupayut-ukrainu)
Gajowy Marucha

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=80535 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]