Walka o Polskę wolną od GMO – Pozostała już tylko głodówka

Aktualizacja: 2009-03-24 2:35 pm

W obliczu rosnącego zagrożenia biologicznym skażeniem naszego kraju przez uprawy GMO, a także zanieczyszczenia dostępnej żywności przez GMO, pozbawienia nas możliwości wyboru poprzez nie egzekwowanie znakowania produktów wyprodukowanych przy udziale GMO, niemocy naszych urzędników, braku działania ze strony Rządu Polskiego i skandalicznej decyzji Komisji Europejskiej, która właśnie dopuściła do sprzedaży we wszystkich krajach wspólnoty, kolejny produkt GM- rzepak GMO – postanowiłam jako rolnik, konsument i osoba świadoma zagrożeń podjąć głodówkę w intencji Polski wolnej od GMO.

Ponieważ negocjacje, rozmowy i protesty organizowane tej pory przez KOALICJĘ POLSKA WOLNA OD GMO oraz inne organizacje nie wpłynęły na stanowisko naszego Rządu zdecydowałam się na ten desperacki krok aby uświadomić wszystkim, że już nie mamy na co czekać, musimy podjąć działanie natychmiast!

Jeśli ktoś też jest w stanie przyłączyć się do mnie to może przy nagłośnieniu tego uda nam coś zmienić. We Francji zakaz upraw GMO też był poprzedzony głodówką kilku rolników i aktywistów.

Edyta Jaroszewska
www.polska-wolna-od-gmo.org

Oto oświadczenie Edyty Jaroszewskiej nadesłane do naszej redakcji 16 marca przez Jadwigę Łopata z ICPPC, dziś otrzymaliśmy kolejną bardzo ważną informację. Głodujące rolniczki Danuta Pilarska z Edytą Jaroszewską 17 marca wzięły udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds Rolnictwa, protestując przeciwko ekspansji GMO w Polsce.
“Po posiedzeniu komisji i wypowiedziach przedstawicieli Ministerstw jest jasne, że nic się nie zmieni w ich postępowaniu i w tym roku będzie nie 3000 ha lecz 30000 ha kukurydzy MON810. Tak więc nie mamy wyjścia, musimy tu trwać i walczyć o wprowadzenie zakazu! Prosimy o wsparcie i pomoc”. – oświadczyła Edyta Jaroszewska

Poniżej, postulaty KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO, jakie zostały przekazane obecnym na posiedzeniu przedstawicielom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska oraz senatorom.

W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych urasta do rangi obrony Polskiej Racji Stanu.

Wskazując na następujące okoliczności:

1.Nie jest możliwe współistnienie roślin genetycznie zmodyfikowanych obok upraw konwencjonalnych i ekologicznych.

2.Dopuszczenie do owego „współistnienia” roślin konwencjonalnych i modyfikowanych genetycznie doprowadzi nieuchronnie do niekontrolowanego i nieodwracalnego skażenia upraw oraz środowiska naturalnego.

3.GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.

4.Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO w rolnictwie oraz żywieniu ludzi i zwierząt jest wprowadzanie całkowitego zakazu na stosowanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów na terytorium Polski.

5.Zakaz uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin umożliwi wykorzystanie naturalnych walorów polskiej wsi oraz polskiego rolnictwa.

Domagamy się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanych działań dla zablokowania swoistej inwazji GMO na nasz Kraj i:

1.Wprowadzania całkowitego zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przetwórstwie rolnym, przy czym w trybie pilnym wprowadzenie całkowitego zakazu uprawy kukurydzy MON 810.

2.Wprowadzenia bezwzględnego obowiązku znakowania żywności z GMO i systematycznego wycofywania tej żywności ze sprzedaży.

3.Wprowadzenia, jeszcze w tym roku, zakazu stosowania pasz z GMO.

4.Przeznaczania społecznych funduszy na wspieranie i rozwój konwencjonalnego oraz ekologicznego rolnictwa.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien natychmiast podjąć współpracę z innymi krajami w celu rozszerzenia całkowitego zakazu upraw GMO w całej Europie.


AKCJA ORGANIZOWANA jest przez Koalicję “POLSKA WOLNA OD GMO”. Naszym celem jest ochrona Polski przed GMO oraz wspieranie konwencjonalnego i ekologicznego rolnictwa poprzez wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz i polityków, organizowanie wszelkich działań edukacyjnych, organizowanie akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego (wolnych od przemocy) oraz współpraca z innymi krajami.

Do KOALICJI przystąpiło już 280 organizacji i osób – reprezentujemy tysiące polskich obywateli. www.polska-wolna-od-gmo.org

Zdjęcia z posiedzienia komisji:
http://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=470

Telefony kontaktowe: Edyta Jaroszewska-Nowak – 0609645386, Paweł Połanecki – 0601258789, Jadwiga Łopata – 033 8797114, Marek Kryda – 0608458011, Danuta Pilarska 0668527624

GI KWORUM – koalicjant “POLSKA WOLNA OD GMO”
(oprac. ZS)

Za: kworum.pl
“Pozostała już tylko GŁODÓWKA”

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=8036 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]