Naukowcy: operacyjna “zmiana płci” prowadzi do chorób psychicznych

Aktualizacja: 2015-03-11 8:49 pm

Zwolennicy nieograniczonego prawa do zmiany płci twierdzą, że jest ono wymogiem praw obywatelskich, a odstępowanie od niego stanowi pogwałcenie praw obywatelskich. Sęk w tym, że jak zauważają naukowcy i komentatorzy procedura przemiany z mężczyzny w kobietę lub odwrotnie jest biologicznie niemożliwa, a jej forsowanie sprzyja co najwyżej chorobom psychicznym.

Jak pisze Luiz Sérgio Solimeo na łamach tfp.org, zmiana płci jest biologiczną niemożliwością, a jej próba stanowi bunt przeciwko Stwórcy. Autor powołuje się m.in. na opinię naukowców: Richarda P. Fitzgibbons’a, Philip M. Sutton’a i Dale O’Leary’ego zdaniem których operacja zmiany płci nie może uczynić z mężczyzny kobiety ani odwrotnie. Mężczyzna po takiej operacji nadal nie będzie w stanie przechodzić menstruacji ani rodzić dzieci. Analogicznie kobieta po takiej operacji nie będzie w stanie zapłodnić innej kobiety.

Pragnienie zmiany płci wynika z psychologicznych zaburzeń. Pokazują to choćby prace doktora Paula McHugh’a, byłego szefa psychiatrii w John Hopkins Hospital. Jego zdaniem próby doprowadzania do zmiany płci stanowią działania, które bardziej szkodzą osobom z psychicznymi problemami, niż je rozwiązują. Jego zdaniem, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że biologicznie zmiana płci jest niemożliwa, to okaże się, że jej promowanie pod przykrywką praw obywatelskich stanowi de facto promowanie…chorób umysłowych.

Jak zauważa Solimeo, próby forsowania operacji zmiany płci są nie tylko wykroczeniem przeciwko nauce i zdrowemu rozsądkowi, ale także przeciwko Stwórcy. Jak bowiem poucza Księga Rodzaju, Bóg stworzył ludzi mężczyzną i kobietą. Dotyczy to nie tylko ogólnie ludzkości, ale także każdego człowieka z osobna (Jeremiasza 1,4-5). Płeć człowieka jest elementem Bożego planu i dlatego nie może podlegać manipulacjom.

Źródło: tfp.org /  arpacanada.ca/ firstthings.com / wsj.com

Mjend

KOMENTARZ BIBUŁY: Ależ naukowcy są w błędzie, być może po części tkwiącym w poprawności politycznej nie pozwalającej w środowisku naukowym mówić pełnej prawdy. A jest ona jeszcze smutniejsza: osoby poddające się operacji “zmiany płci” już są osobnikami chorymi psychicznie.

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=80352 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]