Rocznica utworzenia UPA będzie na Ukrainie świętem obrońcy ojczyzny

W uzasadnieniu przyjętego projektu ustawy Ukraińską Powstańczą Armię nazywa się „naśladowcą tradycji kozackich”.

W okresie niepodległej Ukrainy w społeczeństwie umocniła się tradycja świętowania rocznic związanych z wydarzeniami i postaciami ukraińskiej historii. W związku z tym wyniknęła obiektywna potrzeba umocowania jej w ustawodawstwie, co ma szczególne znaczenie w trwającym okresie niestabilności politycznej, sprowokowanej przez agresję zewnętrzną.

W celu uszanowania męstwa i bohaterstwa obrońców niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy, tradycji wojskowych i zwycięstw Narodu Ukraińskiego, sprzyjania dalszemu wzmacnianiu ducha patriotycznego w społeczeństwie i wsparcia inicjatywy obywatelskiej 14 października 2014 roku został wydany Dekret Prezydenta Ukrainy â„– 806, który ustanawia Dzień Obrońcy Ukrainy, który będzie obchodzony co roku 14 października. Jednocześnie uchylono dekret Prezydenta Ukrainy z 23 lutego 1999 roku â„– 202 o „Dniu Obrońcy Ojczyzny”.

14 października również obchodzone jest święto religijne – Pokrowa Przenajświętszej Bogurodzicy. Dzięki czci ukraińskiego kozastwa wraz z tym świętem przyjęła się także inna nazwa – Kozacka Pokrowa, a w świadomości narodu zaczęło się ono łączyć z takimi pojęciami, jak honor wojskowy, zwycięstwo, męstwo i rycerstwo. Na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy â„– 966 z 7 sierpnia 1999 roku 14 października – w dzień święta Pokrowy Przeczystej Bogurodzicy – ustanowiono Dzień Ukraińskiego Kozactwa. W XX wieku tradycje kozackie naśladowali walczący o niepodległość Ukrainy – Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Ukraińska Powstańcza Armia. Podczas drugiej wojny światowej, mimo całej ateistycznej propagandy, wielu Ukraińców – żołnierze armii radzieckiej przed walkami z nazistami zwracali się do Pana i Dziewicy Maryi o pomoc i zwycięstwo.

Szczególnego znaczenia nabiera to święto dla obecnych ukraińskich wojskowych i cywilów, którzy aktywnie dołączają do obrony swojego kraju przed zewnętrznym agresorem i jego wewnętrznymi współpracownikami.

Ustanowienie Dnia Obrońy Ukrainy jako święta państwowego potwierdzi szacunek i powagę państwa do ludzi, którzy nie zważając na siebie, bronią integralności terytorialnej, suwerenności i innych wartości państwowych. W tym dniu obywatele będą mieli możliwość wzięcia udziału w modlitwach z okazji święta Pokrowy Przeczystej Bogurodzicy i w modlitwach za obrońców Ukrainy.

Tym samym ustanowienie w święto Pokrowy Przeczystej Bogurodzicy Dnia Obrońcy Ukrainy jako święta państwowego będzie miało duchowo-patriotyczne i integrujące znaczenie dla obywateli Ukrainy, jak również będzie sprzyjać uporządkowaniu kalendarza świąt państwowych na Ukrainie zgodnie ze współczesnymi realiami politycznymi i potrzebami społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu projektu â„– 2187 przyjętej ustawy. Projekt nosił sygnaturę 223-VIII.

Za przyjęciem ustawy głosowało 244 deputowanych.

Ukraińska Powstańcza Armia – formacja zbrojna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (frakcja Bandery). Odpowiedzialna jest za ludobójstwo popełnione na około 100 tysiącach Polaków podczas II wojny światowej na Kresach Wschodnich.

rada.gov.ua / YouTube.com / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (05 marca 2015)| http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/rocznica-utworzenia-upa-bedzie-na-ukrainie-swietem-obroncy-ojczyzny-video | Rocznica utworzenia UPA będzie na Ukrainie świętem obrońcy ojczyzny [+VIDEO]

Skip to content