Osiągi i sukcesy Ukrainy za rok ubiegły, czyli cena rewolucji

Na witrynie ColonelCassad znaleźliśmy bardzo wymowny zestaw wskaźników ekonomiczno-socjalnych dla Ukrainy za rok 2014. Dołączamy oryginalne ilustracje.
Tym się polskojęzyczne media nie pochwalą.

I. Demografia

 • Pierwsze miejsce na świecie jeśli chodzi o naturalny ubytek ludności:  -6.31 ”°
 • Całkowity ubytek ludności: 5-6 milionów, zostało ok. 40 milionów
  • Polegli na wojnie: ponad 55 tysięcy
  • Gastarbeiterzy w Rosji i Polsce: 2 miliony 360 tysięcy
  • Uchodźcy do Rosji: 500 tysięcy do 1 miliona.
  • Ludność Krymu: 2.3 miliona
  • Doniecka i Ługańska Republika Ludowa: 2.5 – 3 milionów.

Kliknij, aby powiększyć

Kilka uwag odnośnie oceny strat demograficznych zobrazowanych graficznie. Na Ukrainie przed puczem mieszkało ok. 45 milionów ludzi. 5.5 – 6 milionów Ukraina straciła wraz z Krymem, Noworosją i uchodźcami. Do tego trzeba doliczyć kolejny milion uchodźców ze względów humanitarnych (wliczając Donbas), 1.5 – 2.5 milionów gastarbeiterów oraz ponad 50 tys. zabitych na wojnie. W związku z tym bliższa rzeczywistości jest liczba 36.5 – 37.5 milionów, niż 40 milionów wciąż żyjących na Ukrainie.

2. Finanse i handel

 • Produkt narodowy brutto: spadek o -7.5 – 1o %
 • Kurs hrywny w stosunku do dolara: spadek z 9 do 26 hrywien
 • Inwestycje: spadek o -17 %
 • Dług zewnętrzny: wzrost o 10 %, do 30.8 miliardów USD
 • Rezerwy: spadek z 20.4 miliardów do 6.4 miliardów
 • Niewypłacone pensje pracownicze: wzrost z 1,5 miliarda hrywien do 2,5 miliardów

Kliknij, aby powiększyć

Ilustracja nie uwzględnia dalszego spadku kursu hrywny, do 40 hrywien za dolara. Rezerwy również spadły poniżej 6 miliardów USD.

3. Poziom życia

 • Wzrost cen: ponad 24.9 %
 • Gaz ziemny: 62.8 %
 • Benzyna: 60 – 80 %
 • Usługi i instalacje komunalne: 34.3 %
 • Odzież i obuwie: 14.5 %
 • Usługi medyczne: 34.3 %
 • Transport: 10 – 20%
 • Edukacja: 4.7 %
 • Alkohol: 32.6 %
 • Chleb: 30 – 50 %
 • Cukier: 36.6 %
 • Owoce: 49.1%

Kliknij, aby powiększyć

4. Przemysł i transport

 • Spadek globalny produkcji: -10.7 %
  • Okręg Doniecki: -31.5 %
  • Okręg Ługański: -42 %
  • Okręg Kijowski: -14.3 %
  • Okręg Sumski: -12.1 %
 • Przemysł maszynowy: -21.3 %
 • Produkcja stali: -25 %
 • Produkcja żelaza: -15 %
 • Montaż autobusów: -65.3 %
 • Produkty naftowe: -21.4 %

Zakład JużMasz – zamknięty do 2 marca, 40 tysięcy osób bez pracy, długi zakładu – 640 milionów hrywien.
Zakład Zaporożski Awtozawod – spadek produkcji o 33.6 %, zamknięty do kwietnia.
Sumskie NPO im. Frunze: 16 milionów długu wobec pracowników, na granicy likwidacji.
Odlewnia Stali w Kremenczudze: 5.5-krotny spadek produkcji, zwolniono 500 pracowników.
Kriukowska Fabryka Wagonów: spadek produkcji wagonów towarowych o 54.7 %; w całym roku 2014 wyprodukowano 1 (słownie: jeden) wagon pasażerski.

Kliknij, aby powiększyć

.
Za http://colonelcassad.livejournal.com
Oprac. Gajowy Marucha.

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2015-02-27) | https://marucha.wordpress.com/2015/02/27/osiagi-i-sukcesy-ukrainy-za-rok-ubiegly-czyli-cena-rewolucji/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content