2 mln zł na aktywizację zawodową Cyganów wyrzucone w błoto

Aktualizacja: 2015-02-20 9:20 am

2 mln zł przeznaczyły Puławy na „Program aktywności lokalnej”, który miał w założeniu aktywizować zawodowo bezrobotną ludność cygańską. Program okazał się kompletną klapą.

Jak podaje serwis narodowcy.net, w ciągu siedmiu lat żaden z objętych programem Cyganów nie wyszedł z bezrobocia i nie zrezygnował z opieki socjalnej.

Puławscy radni wskazują na poważny problem społeczny, jaki stanowi ludność cygańska – są pozbawieni ambicji, brakuje w nich chęci do zmiany swojej sytuacji.

Brak edukacji, brak umiejętności czytania i pisania, powszechność chorób, brak jakiejkolwiek osoby z tej grupy, która podjęłaby pracę i wyrwałaby się z tego zaklętego kręgu dając pozytywny przykład innym – mówi Paweł Maj, radny niezrzeszony.

Grupa romska jest grupą wykluczoną. Powinny być adresowane do nich specjalne programy. Nie nadążają za społecznością polską – twierdzi z kolei Maria Piastowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródło: narodowcy.net

ged

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79927 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]