Rozwój demograficzny Polski? Niestety, nie…

Aktualizacja: 2015-02-14 9:31 pm

Rok 2014 był trzecim z kolei, w którym demografowie odnotowali spadek liczby ludności w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny oszacował, że liczba Polaków zmniejszyła się o ok. 12 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną była niska liczba urodzeń – zaledwie o 4 tys. wyższa od liczby zgonów – oraz ujemne saldo migracji zagranicznych na pobyt stały.

Z wstępnych danych wynika, że w 2014 r. zarejestrowano 376 tys. urodzeń żywych. Po notowanym przez cztery lata spadku nastąpił niewielki wzrost. Urodziło się o ok. 6 tys. dzieci więcej niż w 2013 r.

Mała to pociecha, ponieważ współczynnik urodzeń wciąż pozostaje o blisko połowę mniejszy niż w roku ostatniego polskiego „baby boom” (1983 r.).
 
Demografowie zakładali, że liczba urodzeń będzie wyższa. Jako naturalna konsekwencja wchodzenia w wiek najwyższej płodności licznych roczników kobiet urodzonych w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku. Tymczasem dzieci wciąż nie ma…

Dramatycznie niska liczba urodzeń nie gwarantuje – już od 25 lat – prostej zastępowalności pokoleń. Od 1989 r. utrzymuje się okres tzw. depresji urodzeniowej. W 2013 r. współczynnik dzietności wyniósł zaledwie 1,26 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym.

Najbardziej korzystną sytuację demograficzną określa dzietność kształtująca się na poziomie 2,1-2,15, tj. gdy na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada średnio 210-215 urodzonych dzieci. Obecnie przypada tylko 126 dzieci.

Przeobrażenia demograficzne z lat 90-tych ub. wieku spowodowały przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20-24 lata do grupy 25-29 lat, a także wzrost płodności w grupie wieku 30-34 lata, który jest realizacją tzw. „odłożonych” urodzeń.

Rośnie mediana (wartość środkowa) wieku kobiet rodzących dziecko. W 2014 r. wyniosła ok. 29,2 lat. Zwiększył się także – do 27,2 lat – średni wiek urodzenia pierwszego dziecka; w 2000 r. wynosił 23,7 lat.

Obserwowane zmiany to efekt wyboru, jakiego coraz częściej dokonują ludzie młodzi. Najpierw dążą do osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz podstawowej stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem (około 30-tki) na założenie rodziny oraz jej powiększenie.

Trudno się temu dziwić. Warunki życia w Polsce nie sprzyjają rodzicielstwu i wysokiej dzietności. W niektórych regionach Polski prawie 60 proc. bezrobotnych to osoby, które nie ukończyły 34 lat. Co gorsza, państwo nie prowadzi skutecznej polityki na rzecz rodziny.

Materiał źródłowy:
GUS, „Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski do 2014 roku. Notatka informacyjna”, materiał na konferencję prasową w dniu 27.01.2015 r.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79731 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]