Diecezja włocławska: codzienna modlitwa do św. Michała Archanioła

W uroczystość św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego i diecezji włocławskiej, bp Wiesław Mering, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w Osięcinach zapowiedział wprowadzenie codziennej modlitwy do św. Michała Archanioła w parafiach diecezji.

Zwrócę się w najbliższych dniach do kapłanów diecezji włocławskiej z zaleceniem, by w każdej parafii, po sprawowanej Mszy św. odmówiona została modlitwa, tak bardzo zakorzeniona w tradycji Kościoła, do św. Michała Archanioła – powiedział biskup włocławski.

Jak tłumaczył, dziś w życiu ludzi wierzących, w rodzinach katolickich, wśród ludzi Kościoła, wkrada się coraz większy zamęt, obserwuje się odejście od zasad wyznawanej wiary i sprzeniewierzenie nauce Kościoła. Zapominamy, że zamęt i grzech mają swojego autora, złego ducha, który działa i mami pozorami szczęścia, próbując niszczyć Kościół i odwrócić człowieka od Chrystusa. Dlatego potrzeba modlitwy o uchronienie Kościoła od zgubnego działania szatana, który chce rozbić jego jedność. Ta modlitwa, znana przez wieki i otaczająca pancerzem ochronnym Kościół, dziś wydaje się potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, dodał biskup włocławski.

Specjalną modlitwę do św. Michała Archanioła napisał papież Leon XIII pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które gromadziły się nad Wiecznym Miastem, aby je osaczyć. Stało się to 29 lipca 1886 r. Następnie Ojciec Święty polecił Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich Ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc, po każdej tzw. Mszy św, cichej, tzn. nie śpiewanej. Inwokację do św. Michała Archanioła poprzedzały modlitwy do Matki Bożej

Sobór Watykański II, dokonując reformy liturgicznej, zniósł modlitwy wprowadzone przez papieża Leona XIII.

Źródło: KAI/Katolik.pl

Za: PiotrSkarga.pl

Skip to content