Wyjaśnienie z Instytutu Yad Vashem w sprawie użycia określenia “polskie obozy koncentracyjne”

Aktualizacja: 2015-02-5 9:35 am

Na adres redakcji BIBUŁY nadszedł email wysłany ze skrzynki pocztowej pani Marisy Danson, rzeczniczki prasowej Instytutu Yad Vashem w Izraelu, który odnosi się do tekstu pt “Polskie obozy koncentracyjne” na stronie izraelskiego instytutu Yad Vashem“.

W emailu czytamy:

From: Yad Vashem <Marisa.danson@yadvashem.org.il>
To: Redakcja Glowna - BIBULA.com
Subject: Response to Polish Death Camp

On 2/5/2015 4:54 AM, Yad Vashem wrote:

It has been brought to our attention that there are several instances
on our website where camps are referred to as "Polish death camps."
Yad Vashem is dedicated to providing accurate and updated historical
information. For example, as can be seen here, in 2006 Yad Vashem
previously supported the request of the Polish Government to add
the words "the former Nazi German Camp" to the name of
Auschwitz - Birkenau, and continues to support this decision.
We are grateful that this unfortunate mistake has been brought
to our attention and we are already in the process of
correcting it in our website.

[Tłumaczenie:

“Zwrócono nam uwagę, że na naszej stronie internetowej miało miejsce kilka przypadków użycia określenia “Polskie obozy koncentracyjne”. Celem Yad Vashem jest udostępnianie dokładnych i aktualnych informacji historycznych. Dla przykładu, jak można to u nas sprawdzić, w 2006 roku Yad Vashem wspierał wezwanie rządu polskiego aby do nazwy obozu Auschwitz-Birkenau dodano słowa “były nazistowski niemiecki obóz”, i dalej kontynuje wspieranie tej decyzji.

Jesteśmy wdzięczni za zwrócenie nam uwagi na tą niefortunną pomyłkę i jesteśmy już w trakcie poprawiania jej na naszej stronie internetowej.”]

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79530 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]