Ministerstwo Oświaty Ukrainy proponuje, by młodzież wychowywała się w kulcie OUN-UPA

Aktualizacja: 2015-02-2 9:57 pm

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy pojawił się projekt “Koncepcji narodowo-patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży”, który uwzględnia rolę OUN-UPA w kształtowaniu postaw młodych ludzi.

Narodowo-patriotyczne wychowywanie młodzieży jest realizowane przy osiąganiu takich wychowawczych celów jak [..] zaznajomienie się z historią walki narodu ukraińskiego za niepodległość państwową w trakcie swojego szlaku historycznego, szczególnie w XX-XXI wieku: OUN, UPA, ruch dysydencki itd. – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie ministerstwa.

mon.gov.ua / Kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79403 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]