Raport w sprawie dyskryminacji chrześcijan: wyznawcy Chrystusa prześladowani – państwa milczą

Aktualizacja: 2015-01-13 1:44 pm

Komitet ds. równości i niedyskryminacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przyjął ostateczną wersję rezolucji i raportu w sprawie Dyskryminacji i nietolerancji w Europie wobec chrześcijan.

W ostatnich latach dochodziło w Europie do licznych aktów wrogości, przemocy i wandalizmu wobec chrześcijan oraz miejsc chrześcijańskiego kultu. Wydarzenia te były bardzo często pomijane i przemilczane przez władze krajowe oraz społeczność międzynarodową.

Przyjmując raport przygotowany przez Valeriu Ghiletchi (Republika Mołdowy, EPP / CD), Komitet ds. równości i niedyskryminacji ZP RE wezwał państwa członkowskie do zapewnienia w równym stopniu każdemu człowiekowi skutecznego korzystania z ochrony wolności religijnej oraz wolności przekonań.

Według parlamentarzystów, rządy państw europejskich powinny promować kulturę tolerancji opartą na akceptacji pluralizmu religijnego, chronić wolność zgromadzeń, przestrzegać fundamentalnego prawa do swobody wypowiedzi oraz publicznie potępić stosowanie oraz podżeganie do przemocy. Treść raportu zawiera również zapisy dotyczące ochrony wolności edukacji, swobody noszenia symboli religijnych i wolności sumienia.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zadecyduje o przyjęciu raportu Komisji w dniach 26-30 stycznia br. podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

Źródło: ordoiuris.pl

ged

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79101 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]