Historyk: Bandera dowodził rzezią Polaków z uwięzienia

Aktualizacja: 2015-01-9 11:00 am

W recenzji wydanej niedawno naukowej biografii Stepana Bandery, profesor historii Omer Bertov stwierdza, że był on duchem przewodnim czystek etnicznych „nawet jako niemiecki więzień” .

Wydana niedawno książka autorstwa dr. Grzegorza Rossolińskiego-Liebe „Stepan Bandera. Źycie ziemskie i pośmiertne ukraińskiego nacjonalisty”, to pierwsza wszechstronna i naukowa biografia lidera OUN. Jest to zarazem głębokie studium jego politycznego kultu. Autor szczegółowo studiuje również historię „najokrutniejszego XX-wiecznego ruchu nacjonalistycznego”, czyli OUN oraz jej zbrojnego ramienia – UPA.

Według jednego z recenzentów tej publikacji, profesora historii Omera Bartova, “autor pokazuje, że specyficznym celem OUN było stworzenie niepodległej i homogenicznej Ukrainy, wolnej od wpływu rosyjsko-bolszewickich, polskich i żydowskich”. Ponadto, „autor ukazuje bliskie związki pomiędzy OUN a nazistowskimi  Niemcami, a także jej [OUN-Kresy.pl] brutalne czystki etniczne Polaków na zachodniej Ukrainie oraz jej kolaborację przy mordowaniu Żydów”. Co więcej, pisze również, że “dla wszystkich tych działań Bandera był duchem przewodnim, nawet jako więzień w Niemczech”. Jego zdaniem, przytoczona w książce solidna argumentacja będzie dla wielu Ukraińców kłopotliwa.

Z kolei profesor John-Paul Himka z Uniwersytetu w Alberta w Kanadzie stwierdza, „Bandera i jego ruch wywarli olbrzymi wpływ na mentalność współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie, wśród ukraińskich emigrantów, a nawet, bardziej pośrednio, na dyscyplinę akademicką ukraińskich studiów”.

Grzegorz Rossoliński-Liebe to polsko-niemiecki historyk, urodzony w Zabrzu, obecnie mieszkający w Berlinie. Związany jest z Friedrich-Meinecke-Institut należącym do Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Jest autorem publikacji historycznych, poświęconych m.in. kwestiom Holocaustu, faszyzmu i nacjonalizmu. Jego badania wywoływały polityczne reakcje wśród ukraińskich środowisk prawicowych, a także osób propagujących kult Stepana Bandery. Podczas jednej z demonstracji przeciwko jego wykładowi wykrzykiwano, że „jest wnukiem Josepha Goebbelsa” oraz „liberalnym faszystą z Berlina”. W odpowiedzi na te wydarzenia złożono petycję w obronie wolności słowa na Ukrainie i przeciw szykanowaniu osoby Rossolińskiego-Liebe.

Więcej o książce (w języku angielskim)

Kresy.pl / ibidemverlag.de / wikipedia.org

Za: Kresy.pl (09 stycznia 2015)

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=78988 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]