Wielka Brytania: Zasady dla “dziecka trojga rodziców”

Aktualizacja: 2014-12-19 9:11 am

Brytyjski rząd ogłosił zasady powoływania do życia „dzieci trojga rodziców”. Materiał genetyczny takiego dziecka pochodzi od trzech osób: matki, ojca oraz kobiety-dawczyni komórki jajowej. Jednak państwo będzie formalnie uznawało tylko dwoje rodziców.

Za pomocą nowej techniki medycyny rozrodu wspomaganego embriolodzy będą wytwarzać ludzi o określonych cechach genetycznych. Ideą przedsięwzięcia jest wykluczenie przenoszenia z rodziców na dzieci potencjalnie śmiertelnych chorób mitochondrialnych.

Wkrótce brytyjscy parlamentarzyści będą głosowali nad przyjęciem ustawy legalizującej nową procedurę in vitro. Zakłada się, że nowe prawo zacznie obowiązywać już w maju 2015 roku.

Przeciwnicy metody twierdzą, że „produkowanie” dzieci z DNA trzech osób może zagrażać gatunkowi ludzkiemu: „Rząd chce zalegalizować dziedziczną modyfikację genomu ludzkiego”. Powołują się na doniesienia naukowe z ośrodków w Australii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych pełne obaw o bezpieczeństwo tej „pionierskiej terapii”.

Terapia polega na tym, że powołuje się do życia zarodek techniką in vitro, a następnie – zaraz po zapłodnieniu – usuwa jądro komórkowe z powstałej zygoty, które zostaje umieszczone w komórce jajowej z usuniętym kodem DNA. To tzw. ‘transplantacja’ mitochondrialna. Nowa technika jest formą inżynierii genetycznej.

Zwolennicy nowej techniki in vitro zarzekają się, że będzie ona ściśle reglamentowana. Rodzice będą musieli zwrócić się z wnioskiem do Komisji ds. Zapłodnienia i Embriologii Człowieka. Będzie ona analizowała każdy indywidualny przypadek i wydawała jednorazową zgodę na utworzenie zarodków o nietypowym DNA. Zgodnie z rządowymi przepisami:

1/ do zabiegu zostanie zakwalifikowana tylko taka para, u której występuje wysokie prawdopodobieństwo poczęcia dziecka ze źle rokującą chorobą mitochondrialną, np. z zespołem Persona;

2/ klinika in vitro będzie mogła oferować pacjentom technikę „3 w 1” wyłącznie na podstawie specjalnej licencji;

3/ dawczyni komórki jajowej nie może być z żaden sposób spokrewniona z dzieckiem;

4/ dziecko nie ma prawa do żadnej informacji o dawczyni.

Grupa Human Genetics Alert (HGA) twierdzi, że procedura jest niepotrzebna, niebezpieczna i stwarza precedens dla „projektowania genetycznie zmodyfikowanych dzieci”.

Dzieci poczęte przy użyciu tej procedury nigdy nie dowiedzą się, czyje geny noszą.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie serwisu informacyjnego BBC News/ Health (J.Gallagher) – 17.12.2014 r.; także: HLI PL]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=78659 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]