Aktualizacja strony została wstrzymana

Watykan podtrzymuje ekskomunikę nałożoną na antykatolicką organizację Call to Action);

Watykan oficjalnie zatwierdził decyzję amerykańskiego biskupa o ekskomunice nałożonej na antykatolicką grupę Call to Action. Grupa ta, jak pisze kardynał Giovanni Battista Re, prefekt Kongregacji ds Biskupów w liście do biskupa Fabiana Bruskewitza (Diecezja Lincoln w stanie Nebraska) „wyrządza szkodę Kościołowi Chrystusowemu”. Kardynał Re uznał działanie grupy Call to Action „w czasie tych wszystkich lat jako przeciwną Wierze Katolickiej, ponieważ przyjęta pozycja były nie do zaakceptowania z doktrynalnej i dyscyplinarnej pozycji [Kościoła] […] W związku z tym bycie członkiem tej organizacji bądź wspieranie jej, jest nie do pogodzenia ze spójnością życia Wiarą Katolicką”.

Biskup Bruskewitz już w marcu 1996 roku samodzielnie nałożył ekskomunikę na wszystkich wiernych swojej diecezji [treść tutaj], którzy byli członkami grupy Call to Action oraz innych organizacji, wymienionych z nazwy, m.in.: Catholics for a Free Choice, Planned Parenthood, organizacji masońskich oraz Bractwa św. Piusa X, określone przez biskupa jako „całkowicie niezgodne z wiarą katolicką.” List kardynała Re z 24 listopada br. jest odpowiedzią na apelację złożoną przez organizację Call to Action do Watykanu, który uznał nałożoną przez bp. Bruskewitza ekskomunikę jako „właściwie podjętą”. Potwierdzenie Watykanu dotyczy tylko organizacji Call to Action w obrębie diecezji Lincoln.

Organizacja Call to Action powstała w 1976 roku i od tego czasu prowadzi szeroką antykatolicką ideologię proaborcyjną, prohomoseksualną, propagującą antykoncepcje oraz walczy z celibatem.

 

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Wyłaniają się dwie sprawy:

1. Biskup Bruskewitz określany jest jako jeden z najbardziej ortodoksyjnych biskupów amerykańskich i rzeczywiście robi wiele dobrego w swojej diecezji. Jednak jego decyzja o włączeniu do listy antykatolickich organizacji Bractwa św. Piusa X oraz podtrzymywanie tej decyzji poprzez rozpowszechnianie na diecezjalnej stronie internetowej fałszywych informacji o Bractwie, świadczy o zupełnym niezrozumieniu właściwych celów Bractwa, a może nawet i specyficznej bezzasadnej wrogości.

2. Decyzja o podtrzymaniu decyzji o ekskomunice wobec Call to Action jest oczywiście słuszna i długo oczekiwana. Jednak czy nie powinna zastanowić zupełna bierność Watykanu wobec antykatolickich organizacji działających podczas niezwykle długiego pontyfikatu Jana Pawła II? Call to Action powstała w 1976 roku i wierni wysłali w ciągu tych kilkudziesięciu lat niezliczoną ilość monitów – do swoich biskupów i do Watykanu. Jak wiemy dokładnie, pontyfikat Jana Pawła II zupełnie nie reagował na te i inne monity. Nie świadczy to dobrze o trosce pasterskiej.

 

 

Skip to content