Radio Maryja ma 15 lat!

Aktualizacja: 2006-12-7 12:00 am

Obecne zmiany z Polsce nie byłyby możliwe bez Radia Maryja – powiedział premier Jarosław Kaczyński podczas uroczystości z okazji 15-lecia Radia Maryja w Toruniu, gdzie stacja ma siedzibę.

Radio powstało, gdy „trwała antypolska ofensywa”, a „wielu ludzi nie miało żadnego punktu oparcia”. Jarosław Kaczyński podkreślił, że brakowało wtedy „instytucji, która na co dzień będzie ludziom przekazywała słowa otuchy i nadziei”.

Według szefa rządu, w Polsce nie udały się zmiany generalne, zmiany charakteru polityki, tak aby „była to polityka solidarna, zwrócona ku człowiekowi, nie tylko ku tym, którym się udało – z takich czy innych względów”.

Jak dodał Kaczyński, jeśli dziś podjęta jest taka próba, to trzeba powiedzieć: – Nie byłoby tego bez rodzin Radia Maryja, nie byłoby tego bez owych „moherowych beretów”.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że podejmowana obecnie próba jest trudna, często bardzo bolesna, ale – jak mówił – idziemy we właściwym kierunku, zmieniamy życie społeczne i publiczne, tak aby jedno z wielkich wezwań Radia Maryja o sprawiedliwość było zaspokojone i znalazło odzew.

Radio Maryja zaczęło nadawać programy w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, 8 grudnia 1991 r. Początkowo audycji przez kilka godzin dziennie mogli słuchać mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy, a także okolicznych miejscowości.

W obu miastach co roku odbywają się uroczystości rocznicowe – 7 grudnia w Toruniu, a następnego dnia – w Bydgoszczy.

Główną uroczystością toruńskich obchodów będzie msza św., której przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp gen. Leszek Sławoj Głódź, a homilię wygłosi ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp gen. Tadeusz Płoski.

Na terenie powstającego Centrum Polonia in Tertio Millennio, w skład którego wchodzi campus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zostanie odsłonięty pomnik Jana Pawła II.

Zaczynaliśmy w Niepokalaną, 8 grudnia. Ale 7 grudnia wnieśliśmy statuę Matki Najświętszej Fatimskiej do rozgłośni – wspominał w rocznicowej katechezie założyciel i dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

Duchowny zaznaczył, że radio wybrał jako formę apostolatu, gdyż – jak sądził – „radio włączą ludzie i mimo woli, pracując, mogą być ewangelizowani po to, żeby, umocnieni, ewangelizowali potem innych”. Ojciec Rydzyk przyznał, że dopiero później zrozumiał, jak wielką rolę odgrywają media.

Przez satelity i internet

Radio Maryja jest własnością Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów. Stacja od początku systematycznie rozszerzała zasięg swego działania i wydłużała program do całodobowego. Koncesję na nadawanie programu ogólnopolskiego zakonnicy otrzymali w 1994 r.

Audycje Radia Maryja najpierw nadawano tylko za pośrednictwem nadajników naziemnych na falach krótkich i ultrakrótkich, a z czasem również za pośrednictwem satelity. Od 1998 r. programy radia dostępne są w internecie. Systematycznie rozszerzał się krąg odbiorców. Obecnie, poza Polską, programów słucha Polonia w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej.

Liczne grono słuchaczy jest skupione w kołach i biurach Radia Maryja, działających przy licznych parafiach w całym kraju. Ich członkowie uczestniczą w corocznych pielgrzymkach na Jasną Górę i wspólnie przyjeżdżają na rocznicowe obchody do Torunia. Istnieje też dziecięcy ruch „Podwórkowe kółka różańcowe”.

Z czasem z Radia Maryja wyrosły kolejne przedsięwzięcia medialne, jak ogólnopolska gazeta „Nasz Dziennik” (1997) i Telewizja Trwam (2003). Z rozgłośnią powiązane jest też Wydawnictwo „Nasza Przyszłość” w Szczecinku (1995) i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (2001).

 

Za: Wiadomości TVP

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=774 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]