New York Times: „chrońmy pedofilów przed dyskryminacją”

Pedofilia rozumiana jako niepohamowana skłonność seksualna do dzieci nie powinna być uważana za przestępstwo – tak twierdzi na łamach „The New York Times”, prof. Margo Kaplan specjalistka w zakresie prawa seksualnego i zdrowotnego z Rutgers School of Law.

Prof. Kaplan przekonuje, że pedofilia jest „zaburzeniem psychicznym”, które winno się leczyć, a nie karać. Jej zdaniem pedofilów dopuszczających się molestowania dzieci, nie można piętnować.

Profesor uważa, że pedofilia jest pewnego rodzaju „ułomnością, niepełnosprawnością” i z tego względu pedofilów nie należy stygmatyzować, lecz chronić przed „dyskryminacją”, tak jak chroni się niepełnosprawnych. Stygmatyzacja powoduje, że osoby o niepohamowanych skłonnościach seksualnych do dzieci nie szukają fachowej porady i nie podejmują odpowiedniej terapii.

Kaplan przywołuje statystyki, z których wynika, że 1 proc. męskiej populacji odczuwa – aż do okresu pokwitania – silną skłonność seksualną do dzieci. Ten pociąg, zdaniem profesor, często jest po prostu zaburzeniem psychicznym ignorowanym przez prawodawców.

Brak regulacji chroniących pedofilów przed stygmatyzacją – tłumaczy Kaplan – sprawia, że osoby o takich skłonnościach nie trafiają do poradni psychiatrycznych na czas. Dochodzi więc do krzywdzeniu dzieci.

Autorka tekstu powołuje się na definicję pedofilii Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. To ta sama organizacja, która wykreśliła homoseksualizm z listy zaburzeń psychicznych. Jednocześnie wspomina o badaniach sugerujących, że pedofile nie mają wpływu na swoje skłonności. Po prostu rodzą się z nimi. Ma to rzekomo wynikać m.in. z pewnych zaburzeń w rozwoju płodowym i uwarunkowań genetycznych.

Kaplan ubolewa, że osoby z tymi zaburzeniami muszą ukrywać swoje skłonności seksualne do dzieci, by „nie utracić szans edukacyjnych i zawodowych i nie narazić się na przemoc”. Profesor dodaje, że terapia, co prawda nie może wyleczyć pedofila, ale przynajmniej umożliwia mu okiełznanie pragnień i unikanie popełniania przestępstw.

Profesor stwierdza, że obecne prawo amerykańskie jest niespójne i irracjonalne. Wskazuje na ustawę o osobach niepełnosprawnych z 1990 r. i ustawę o rehabilitacji z 1973 r., które zakazują dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarach takich jak zatrudnienie, edukacja i opieka medyczna. Kaplan ubolewa, iż kongresmeni ustanowili wyjątek, pozbawiając pedofilów tej ochrony.

Keith Ablow, psychiatra, komentatorka Fox News zgadza się z Kaplan, że pedofilia jest chorobą. Jednak Ablow zdecydowanie sprzeciwiła się idei, by nie stygmatyzować pedofilów molestujących dzieci. Jej zdaniem groźba kary pełni funkcję odstraszającą. Wyjaśnia, że niepohamowany pociąg do czynu nie tylko zabronionego, ale także haniebnego powinien motywować pedofila do wczesnego szukania pomocy.

W najnowszym wydaniu podręcznika do diagnozowania chorób psychicznych Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zdefiniowało pedofilię – tak jak zabiegają o to zwolennicy legalizacji kontaktów seksualnych z dziećmi – jako „orientację seksualną”. W końcu jednak Towarzystwo przyznało się do popełnienia błędu. Jego przedstawiciele stwierdzili, że… powinni byli zakwalifikować pedofilię do „skłonności seksualnych”. Zarząd Towarzystwa obiecał poprawić ów błąd w kolejnych wydaniach podręcznika.

Źródło: nytimes.com, LSN, AS.

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2014-10-12) | http://www.pch24.pl/new-york-times--chronmy-pedofilow-przed-dyskryminacja,31447,i.html | „New York Times”: „chrońmy pedofilów przed dyskryminacją”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content