Rząd przeznaczył 75 mln złotych na integrację Romów z Polakami

Rada Ministrów podjęła uchwałę dotyczącą przekazania prawie 75 mln złotych na wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na trwałą poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej tej grupy etnicznej.

„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zakłada realizację działań edukacyjnych i prozawodowych. Celem programu jest wejście Romów na rynek pracy przez promocję alternatywnych i elastycznych form oraz metod zatrudnienia i organizacji pracy.

W programie wezmą udział  jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także placówki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury, itp.) oraz organizacje pozarządowe, w tym organizacje romskie.

Środki na finansowanie programu pochodzić będą przede wszystkim z rezerwy celowej budżetu państwa, środków samorządowych oraz unijnychj.

Na wykonanie programu w latach 2014-2020 z budżetu państwa planuje się przeznaczyć 74,58 mln zł.

W Polsce żyje od 20 do 25 tysięcy Romów. Mieszkają przede wszystkim w większych miastach na obszarze całego kraju.

polskieradio.pl/Kresy.pl

KOMENTARZ BIBUŁY: Z prostego rachunku wynika, że na każdego „Roma” rząd w Warszawie przeznaczył 3 tysiące złotych.
Biedny emerycie – który mając np. 749 złotych miesięcznej emerytury dostaniesz w 2015 roku 13 złotych i 52 grosze „waloryzacji” – jak zobaczysz na ulicy „biednego Roma”, to przypomnij sobie jak traktuje ciebie wrogi ci rząd w Warszawie, a jak traktuje on obcych.

Za: Kresy.pl (08 października 2014 ) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/rzad-przeznaczyl-75-mln-zlotych-na-integracje-romow-z-polakami&utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_campaign=rss

Skip to content