Rząd przeznaczył 75 mln złotych na integrację Romów z Polakami

Aktualizacja: 2014-10-8 9:24 am

Rada Ministrów podjęła uchwałę dotyczącą przekazania prawie 75 mln złotych na wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na trwałą poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej tej grupy etnicznej.

“Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zakłada realizację działań edukacyjnych i prozawodowych. Celem programu jest wejście Romów na rynek pracy przez promocję alternatywnych i elastycznych form oraz metod zatrudnienia i organizacji pracy.

W programie wezmą udział  jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także placówki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury, itp.) oraz organizacje pozarządowe, w tym organizacje romskie.

Środki na finansowanie programu pochodzić będą przede wszystkim z rezerwy celowej budżetu państwa, środków samorządowych oraz unijnychj.

Na wykonanie programu w latach 2014-2020 z budżetu państwa planuje się przeznaczyć 74,58 mln zł.

W Polsce żyje od 20 do 25 tysięcy Romów. Mieszkają przede wszystkim w większych miastach na obszarze całego kraju.

polskieradio.pl/Kresy.pl

KOMENTARZ BIBUŁY: Z prostego rachunku wynika, że na każdego “Roma” rząd w Warszawie przeznaczył 3 tysiące złotych.
Biedny emerycie – który mając np. 749 złotych miesięcznej emerytury dostaniesz w 2015 roku 13 złotych i 52 grosze “waloryzacji” – jak zobaczysz na ulicy “biednego Roma”, to przypomnij sobie jak traktuje ciebie wrogi ci rząd w Warszawie, a jak traktuje on obcych.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=76987 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]